Essays about: "802.11p"

Showing result 1 - 5 of 20 essays containing the word 802.11p.

 1. 1. Evaluation of Simulated 802.11p and LTE Communication at Road Intersections and Urban Area of Self Driving Cars

  University essay from Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Author : Albin Odelstav; [2021]
  Keywords : Self-driving vehicles; V2X; V2V; IEEE 802.11p; LTE; LTE-V2X; Självkörande bilar; V2X; V2V; IEEE 802.11p; LTE; LTE-V2X;

  Abstract : Det här arbetet har undersökt hur mycket end-to-end delay, packet reception ratio och throughput påverkas av antal bilar, bilars hastighet samt avståndet mellan bilar i en simulerad miljö när standarden IEEE 802.11p och LTE-V2X används för kommunikation. READ MORE

 2. 2. Analyzing V2V signal models in simulated 3D geometry-based stochastic channels

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Author : Hussam Mohamed; Darshan Chawan; [2020]
  Keywords : Technology and Engineering;

  Abstract : Vehicle to everything (V2x) communication is one of the most researched topics today. The main goal behind this new emerging technology is road safety along with traffic and energy efficiency. Vehicular communications can further be sub-divided into certain types. READ MORE

 3. 3. A Simulation Study on the Performance Comparison of the V2X Communication Systems: ITS-G5 and C-V2X

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Aman Kumar Gulia; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : Personlig rörlighet och fordonstransportsystem genomgår en förskjutning mot mer reaktiv och intelligent transportinfrastruktur. Ett brett spektrum av applikationer och användningsfall har dykt upp i fordonsmiljön underlättad av olika trådlösa kommunikationssystem. READ MORE

 4. 4. Update and Evaluate Vehicular Simulation Framework for LTE and 802.11p in OMNeT++

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Author : Argjent Haliti; [2018]
  Keywords : Vehicular communication; V2X; Simulation; LTE; IEEE 802.11p; Veins; OMNeT ; SUMO; V2V; Technology and Engineering;

  Abstract : Today, the car industry has become one of the greatest users of both wireless and cellular technologies and is increasingly dependent especially in the area of wireless communication. Communication among vehicles is offering a lot of benefits and has testified improvement on safety, efficiency and possible automation of the traffic. READ MORE

 5. 5. Radio based Cooperative Positioning for Vehicle-to-Vehicle Systems in Urban Scenarios

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Author : Hao Wu; [2018]
  Keywords : V2V; V2X; CKF; SUMO; GemV2; ns3; algorithm; positioning; urban positioning; non-GPS; Technology and Engineering;

  Abstract : This master thesis aims at improving vehicle positioning in high-speed movement scenarios where global navigation satellite system (GNSS) does not work well. The standard 802. READ MORE