Essays about: "9126"

Showing result 1 - 5 of 13 essays containing the word 9126.

 1. 1. Globala uppvärmningens påverkan på isbjörnens parasiter

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Rebecca Söderberg; [2016]
  Keywords : Isbjörn; parasiter; global uppvärmning; Polar bears; parasites; global warming;

  Abstract : Globala uppvärmningen är ett aktuellt problem och ett djurslag som påverkas framförallt av klimatförändringarna är isbjörnen (Ursus maritimus). På det cirkumpolära Arktis använder de havsisarna som plattform för att bedriva jakt, reproduktion och förflyttningar. READ MORE

 2. 2. Evaluation of Face Recognition APIs and Libraries

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Author : Philip Masek; Magnus Thulin; [2015-05-06]
  Keywords : ;

  Abstract : After years of research, the commercializationof face recognition technology is apparent withthe emergence of several face recognition libraries andAPIs. Organizations and developers are faced withidentifying critical success factors when selecting aface-recognition API or library to be used within thedevelopment of a product. READ MORE

 3. 3. Content management via mobile devices Accessing and modifying data and content in SharePoint

  University essay from IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

  Author : Rikard Malm; [2013-09-17]
  Keywords : ;

  Abstract : This thesis considers content management within SharePoint via a mobile device. There are several means of communication between SharePoint and a non-mobile system. However, the possible means of communication between a mobile device and SharePoint is more limited. READ MORE

 4. 4. Evaluating the quality of a software application for web services integration

  University essay from IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

  Author : SHOLE HABIBI; [2013-09-17]
  Keywords : Web Service; web services integration; ISO IEC 9126; Software Quality evaluation;

  Abstract : Due to the fast growth of web services integration, presenting a high quality integration solution has attracted considerable attention. Thus, the quality evaluation of these solutions has been actively investigated. READ MORE

 5. 5. A Quality Evaluation of an Android Smartphone Application

  University essay from IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

  Author : Aida Niknejad; [2011-09-08]
  Keywords : Smartphone; Android; smartphone application; ISO IEC 9126; software quality model; Pomodoro technique;

  Abstract : Smartphones are considered as the new generation of mobile devices. As the popularity of smartphones is increasing, many users tend to use various applications on them. Thus, it is imperative to devote much attention on the quality evaluation of these applications. READ MORE