Essays about: "A young man"

Showing result 1 - 5 of 205 essays containing the words A young man.

 1. 1. Soft Robotics for Young People's Menstrual Health

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Kristin Lilja; Johanna Lundkvist; [2020]
  Keywords : Soft robotics; Menstruation; Human-Computer Interaction; Women s health; Technology; Innovation; Soft robotics; Menstruation; Människa-Data Integration; Kvinnohälsa; Teknik; Innovation;

  Abstract : Research within the fields of women’s health and specifically women’s menstrual health and technology is limited. As of today, problems associated with menstrual health, such as pain, discomfort, cramps, bloating, anxiousness and irregular period are resolved by using contraceptive pills or painkillers. READ MORE

 2. 2. Skogsbranschens marknadsföringsinsatser riktade till barn och unga i grundskolan

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Michaela Axbäck; [2020]
  Keywords : kunskapsförsörjning; rekryteringsstrategi; samverkan;

  Abstract : Med skogen som klassrum finns möjligheter till att integrera ämnesundervisning för samtliga årskurser i grundskolan, samtidigt som eleverna får förutsättning att lära sig om samband i naturen – i praktiken. En positiv effekt av samverkan mellan näringslivet och skolan är möjligheten att bredda kunskapen hos eleverna, de framtida arbetstagarna, om branschers roll i samhället samt vilka yrken och arbetsmöjligheter som finns. READ MORE

 3. 3. Prevalens av frånskjutsasymmetri hos unghästar samt hästar som tävlar svår klass i hoppning och dressyr

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Julia Söderström; [2020]
  Keywords : Häst; rörelseasymmetri; frånskjutshälta; objektiv rörelseanalys; unghästar; elithästar;

  Abstract : Ortopediska problem, som ger upphov till hälta är den vanligaste orsaken till att hästar besöker veterinär och den största anledningen till att sporthästar tvingas avsluta sin tävlingskarriär tidigare än planerat. Ortopediska skador är således ett stort problem både för hästars välfärd men även ekonomiskt för ryttare och hästägare. READ MORE

 4. 4. The impact of age when learning English as a second language in the early school years

  University essay from Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Author : Mikaela Linder; Sofie Sjögren; [2020]
  Keywords : Acquisition; L1; L2; Second Language; Learning Outcomes; Language Development; Language Learning; Evidence.;

  Abstract : Denna studie undersöker om tidig ålder anses vara den framgångsrika faktorn för hur man lyckas utveckla ett andraspråk. Enligt Muñoz (2008) hävdar hon att andraspråksutveckling främst beror på barnets biologiska mognadsprocess, hjärnutveckling, talförmåga och hörsel. READ MORE

 5. 5. Do men have any influence in stopping women and girls from undergoing FGM in Sierra Leone? The case of Mabonkani Village in Bombali District

  University essay from Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Author : Thabile Lorraine Sheila Cele; [2020]
  Keywords : Female Genital Mutilation; human rights; traditional harmful practices; social norms and gender inequality.;

  Abstract : ABSTRACT “FGM is known to have no health benefits and has serious, immediate and long-term physical and psychological health consequences, which can be severe, including post-traumatic stress disorder, depression, anxiety and reduced desire or sexual satisfaction” (28 Too Many, 2014, p5). This master thesis is an attempt to gain male perspectives in strategies to eradicate Female Genital Mutilation, FGM. READ MORE