Essays about: "ADMINISTRATION"

Showing result 1 - 5 of 1102 essays containing the word ADMINISTRATION.

 1. 1. ELITE SURVIVAL FIRST, THEN MERITOCRATIZATION Implications of Elite Survival on the Meritocratization of Bureaucracies: A Panel Data Study from 1820 to 2010

  University essay from Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Author : Ramin Shirali; [2019-02-12]
  Keywords : Bureaucracy; Public administration; Meritocracy; Impartiality; Tertiary education; Political elite; Political regime; Democracy; Autocracy;

  Abstract : Previous research has shown that meritocratic recruitment increases bureaucratic governance and decreases corruption (Evans and Rauch, 1999, 2000). However, less emphasis has been made on why meritocratic practices take root. This paper aims to explore this scientific gap by testing two main hypotheses. READ MORE

 2. 2. ECONOMIC GROWTH DETERMINANTS AND PUBLIC ADMINISTRATION INSTITUTIONS A Cross-National Analysis of TFP, AP and Weberianess

  University essay from Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Author : Fatima Sow; [2019-01-11]
  Keywords : Economic Growth; Productivity; Total Factor Productivity TFP ; Average Productivity AP ; Public Administration Institutions; Weberianess; Professionalism; Closedness;

  Abstract : The Weberian bureaucracy argument emphasizes a public administration with a set of principles onhow it is organised, to make the bureaucracy more productive. This in turn means a more productive public sector. READ MORE

 3. 3. Hållbar boskapsproduktion : växthusgaser från nötkreatur och möjliga strategier för minskade utsläpp

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Julia Bonevik; [2019]
  Keywords : koldioxid; lustgas; metan; silvopastoral; ekologisk;

  Abstract : Hållning av nötboskap genererar utsläpp av de tre växthusgaserna koldioxid, lustgas och metan. Alla tre har stor betydelse för klimatet på jorden då de bidrar till den pågående globala uppvärmningen. Utsläpp från dessa växthusgaser kan delas in de som kommer direkt ur korna samt indirekta utsläpp som genereras vid skötseln av dem. READ MORE

 4. 4. A filter in the chain of command : A quantitative study on the extent to which officials in the Swedish Government Offices perceive that they are governed bythe political elite and ministerial advisers

  University essay from Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Author : Njord Frölander; [2019]
  Keywords : Officials; The Swedish Government Offices; Political staff; Public administration; Political elite; Ministerial advisers; Tjänstemän; Regeringskansliet; Den politiska staben; Offentlig förvaltning; Den politiska ledningen; Politiska tjänstemän;

  Abstract : The aim of this thesis is to investigate to what extent the officials within the Swedish Government Offices consider themselves to be governed by the political elite (ministers and state secretaries) and the ministerial advisers (chief of staffs, planning directors, political advisers and press secretaries). In an ideal chain of command, the political elite governs the officials, since the ministers are appointed by the Prime Minister to govern the Government Office’s different policy areas. READ MORE

 5. 5. Kommunikation och samordning i ett älgförvaltningsområde : om procedurer för översättning av kunskap och perspektiv

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Jonatan Fogel; [2019]
  Keywords : samverkan; älgförvaltning; adaptiv förvaltning; praktisk teori; symbolisk interaktionism; översätta kunskap; översätta perspektiv; deltagande; kommunikation;

  Abstract : Älgen anses vara en symbolart för svenska skogen och i Sverige finns en lång tradition av att förvalta vår älgstam. Dagens älgförvaltning är ekosystembaserad, adaptiv och lokal förankrad med fokus på samverkan mellan aktörer som påverkar älgstammen för att nå älgförvaltningens mål ”en älgstam av hög kvalitet i balans med foderresurserna”. READ MORE