Essays about: "ANIMAL Sex with man"

Showing result 11 - 15 of 39 essays containing the words ANIMAL Sex with man.

 1. 11. Optimal användning av köttrassemin i svenska mjölkkobesättningar

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Lowa Göransdotter; [2015]
  Keywords : köttraskorsning; köttrassemin; mjölkkor; nötkött; nötköttsproduktion; beef crossing; dairy cows; beef breeds; beef; beef production;

  Abstract : Inom den svenska mjölkbranschen är användandet av köttrassemin i mjölkkobesättningar ett hett diskussionsämne för tillfället. Mjölkpriset är lågt och det sänker priset på dräktiga kvigor. READ MORE

 2. 12. Nötkreaturs betesselektion på vallar baserade på fyra olika fröblandningar

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Patricia Sandberg; [2015]
  Keywords : bete; selektion; beteende; vitklöver; engelskt rajgräs; rörsvingel; nötkreatur; pasture; grazing selection; behaviour; white clover; tall fescue; ray grass; cattle;

  Abstract : En beteendestudie med nötkreatur utfördes under maj-september 2014 på försöksytor sådda i juli 2012 med fyra vallfröblandningar (A-D). Fröblandning A och B innehöll båda 35 % ängsgröe (Poa pratensis), 10 % Rödsvingel (Festuca rubra) och 20 % vitklöver (Trifolium repens) men skilde sig genom att fröblandningen för vall A innehöll 35 % engelskt rajgräs (Lolium perenne) och B innehöll 35 % rörsvingel (Festuca arundinacea). READ MORE

 3. 13. Hur påverkas djurvälfärden av bete för mjölkkor inom ekologisk produktion och hur kan betesregeln utformas?

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Jenny Vähäniitty; [2015]
  Keywords : mjölkkor; bete; ekologisk produktion; välfärd; kontroll;

  Abstract : Djurvälfärd brukar definieras på tre sätt; biologisk funktion, djurets upplevelse samt naturligt liv. Dessa omfattar hälsa och produktion, att främja positiva känslotillstånd och minimera negativa, samt om möjligheten att utföra naturliga beteenden. READ MORE

 4. 14. A calving solution where the cow can choose to leave the calf

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Torgunn Aslaug Skjerve; [2015]
  Keywords : dairy cattle; cattle; maternal behaviour; behaviour;

  Abstract : The aim was to evaluate cow-calf behaviour up to 24 h after calving in a new type of group calving area with individual calving pens. The study was conducted at a private dairy farm with 86 cows of Norwegian Red Cattle kept in cubicle housing with two milking robots. A calving area (8. READ MORE

 5. 15. Kirurgisk behandling av kolik : överlevnad och återgång till tidigare användningsområde

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Katrin Bergsten; [2014]
  Keywords : kolik; häst; överlevnad; prognos; återgång till prestation;

  Abstract : Kolik är ett vanligt sjukdomskomplex hos hästar som i vissa fall kan kräva kirurgisk behandling. Kirurgisk behandling är dyrt och komplicerat varför många studier har gjorts för att försöka förklara vad som påverkar prognosen efter buköppning. READ MORE