Essays about: "ANIMAL Sex with man"

Showing result 16 - 20 of 39 essays containing the words ANIMAL Sex with man.

 1. 16. Positive reinforcement training for laboratory mice

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Maija Cederwall; [2014]
  Keywords : Mouse; Positive reinforcement; Training; Procedures;

  Abstract : The mouse (Mus musculus) is the most commonly used mammal in biomedical research and can easily be restrained by both hand and by a device. Restraining animals causes stress that not only decreases the animal’s wellbeing, but may also influence the research results. READ MORE

 2. 17. Serologi vid diagnostik av subkliniska smittbärare av Streptococcus equi

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Tove Trelsmo; [2014]
  Keywords : kvarka; subkliniska smittbärare; serologi;

  Abstract : Målet med denna studie var att undersöka om serologi, med hjälp av en iELISA kan användas som diagnostiskt hjälpmedel vid diagnostik av subkliniska smittbärare av S. equi. Genom upprepade provtagningar studerades det serologiska svaret efter en naturlig infektion med S. equi hos 93 hästar, från sex besättningar drabbade av kvarka. READ MORE

 3. 18. A comparison of two certification schemes for dairy cow welfare in relation to resource-based, management-based and animal-based measures

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Niclas Högberg; [2013]
  Keywords : animal welfare; welfare measures; certification schemes; dairy cow; djurvälfärd; välfärdsmått; certifieringsprogram; mjölkkor;

  Abstract : Traditionally risk-based measures have been used to assess animal welfare in legislation and certification schemes. With increased knowledge and research, debate today tends to focus on and advocate the use of animal-based measures. READ MORE

 4. 19. Effektiv djurförsörjning : vilka strategier och hur stor insikt har mjölkproducenter i sin djurförsörjning?

  University essay from SLU/Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)

  Author : Mikaela Melander; [2012]
  Keywords : djurförsörjning; rekrytering; inkalvningsålder; kalvningsintervall; mjölkproducenter; beläggning;

  Abstract : Tillgången på nya djur är avgörande för en framgångsrik mjölkproduktion. Äldre kor lämnar produktionen av olika anledningar och de tomma platserna som de ger måste fyllas ut av ett nytt producerande djur. Djurförsörjning handlar därmed om hur effektiva djurflödena är. READ MORE

 5. 20. Utfodringsfrekvensens påverkan på prevalensen svansbitningar hos slaktsvin

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Hanna Johansson; [2012]
  Keywords : grisar; slaktsvin; svansbitning; slakt; utfodringsfrekvens; foderutnyttjande; tillväxt; pig; tail biting; slaughter; feeding frequency; growth; feed efficiency;

  Abstract : Svansbitning är ett stort problem i slaktsvinsproduktionen ur såväl djurvälfärdsmässig som ekonomisk synvinkel. Etiologin bakom problemet anses vara multifaktoriell och är ej helt utredd. Man kan dela in faktorerna i interna riskfaktorer och externa riskfaktorer. READ MORE