Essays about: "ANIMAL Sex with man"

Showing result 21 - 25 of 39 essays containing the words ANIMAL Sex with man.

 1. 21. Att upprätta en mjölkordningslista : samt att förebygga de vanligaste mastiterna

  University essay from SLU/Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)

  Author : Lisa Gustavsson; [2012]
  Keywords : mjölkordningslista; förebygga mastit; mastit; Staphylococcus aureus S. aureus ; Koagulasnegativa stafylokocker KNS ; Streptococcus uberis; Streptococcus dysgalactiae; koliforma bakterier;

  Abstract : I Sverige drabbas årligen många mjölkkor av mastit, vilket medför stor kostnader för lantbrukaren och lidande för kon. Genom att först välja ut vilka kor som är intressanta för provtagning och framodling av bakterier i mjölken kan man senare upprätta en mjölkordningslista och på så vis förebygga mastiter. READ MORE

 2. 22. Distance of life : moose dispersal from birth to death

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Mattias Nilsson; Robert Nilsson; [2012]
  Keywords : Alces alces; forestry; hunter; harvest; management; movement; philopatry; source-sink;

  Abstract : Moose is the most important big game animal in Sweden, with a great impact on its environment, yet little is known of their movements early in life and therefore we studied a moose population in northern Sweden – their dispersal from birth to death. We found that mean dispersal distance was 11,5 km ± 2 km (mean distance in kilometers ± 95% C. READ MORE

 3. 23. Katten som modelldjur för lungcancer på människa

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Thebi Claeson; [2012]
  Keywords : katt; adenocarcinom; bronchioloalveolärt carcinom; lungcancer; animal models;

  Abstract : Lungcancer är en av de dödligaste formerna av cancer idag. Speciellt en typ av lungcancer harökat på senare år vilket är adenocarcinom med subtypen bronchioloalveolärt carcinom (BAC).Det har föreslagits att lungcancer på katt skulle kunna vara en bra modell för forskning påBAC. READ MORE

 4. 24. Agroprotein som fodermedel till slaktkyckling

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Emily Wallström; [2012]
  Keywords : agroprotein; proteinfoder; slaktkyckling;

  Abstract : Destillers dried grains with soluble (DDGS) is a by-product when producing ethanol. DDGS from wheat has a high crude protein content and a good amino acid profile, which makes it an interesting feed ingredient for poultry. READ MORE

 5. 25. Cerebellär abiotrofi hos arabhäst : symptom och differentialdiagnoser

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Marie Baude Korhonen; [2012]
  Keywords : cerebellum; abiotrofi; ataxi; arabhäst; degeneration; ärftlig; differentialdiagnos;

  Abstract : Cerebellär abiotrofi är en sjukdom som drabbar ett flertal olika djurarter och innebär en degeneration av purkinjecellerna i lillhjärnan. Eftersom lillhjärnan är den del av hjärnan som styr finmotoriken kommer tillståndet att ge upphov till att finmotoriken försämras kraftigt. READ MORE