Essays about: "ANIMAL Sex with man"

Showing result 6 - 10 of 40 essays containing the words ANIMAL Sex with man.

 1. 6. Giraffens underarter : taxonomi och bevarande

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Nina Sjödell; [2017]
  Keywords : giraff; underart; giraffa camelopardalis; hot; bevarande;

  Abstract : Giraffen (Giraffa camelopardalis) är världens högsta däggdjur och ett av Afrikas mest välkända djur. Den lever i Afrika söder om Sahara och trivs bäst i savannlandskap, där den lever av främst blad den plockar med sin långa tunga från i första hand olika typer av akacieträd. READ MORE

 2. 7. Förekomst och hantering av inappetens hos katt i samband med stationärvård

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Emelie Nygren; [2017]
  Keywords : katt; ; felin; ; inappetens; ; anorexi; ; hyporexi; ; stationärvård; cat; ; feline; ; inappetence; ; anorexia; ; hyporexia; ; stationary care;

  Abstract : Detta arbete omfattar en genomgång av journaler från 55 katter som vårdats på vård- och intensivvårdsavdelningen vid Universitetsdjursjukhuset i Uppsala under perioden februari till maj 2015. Syftet med studien var att undersöka förekomst och hantering av inappetens hos inskrivna katter och få en bild av hur man hanterar dessa patienter på klinik. READ MORE

 3. 8. Prevalensen av rörelseasymmetrier hos unga ridhästar

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Tobias Wrangberg; [2017]
  Keywords : rörelsemönster; symmetri; rörelseasymmetrier; unghästar; Lameness Locator;

  Abstract : SAMMANFATTNING Detta examensarbete hade som syfte att med hjälp av det objektiva rörelseanalyssystemet Lameness Locator analysera rörelsemönstret i en studiepopulation på ca 50 unghästar, dvs. framtida ridhästar i åldern 2-4 år. READ MORE

 4. 9. Histological Investigation of the testicular nerves at the castration site in geldings

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Emma Angelina Bengtsdotter; [2017]
  Keywords : castration; testicle; nerve; neuroma; pain; gelding;

  Abstract : Castration is one of the most common surgical procedures in equine medicine and associated with a number of postoperative complications such as swelling, infection, haemorrhage, peritonitis, funiculitis, omental herniation and eventration. But what happens with the testicular nerves after crushing and severing during the procedure? An injured nerve can respond with degeneration and/or regeneration. READ MORE

 5. 10. Attityder till förebyggande djurhälsovård hos lantbrukare och anställda inom mjölkproduktionen

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Josefin Gunnarsson; [2016]
  Keywords : lantbrukare; attityder; förebyggande djurhälsovård; mjölkkor;

  Abstract : Svenska mjölkkobesättningar har genomgått stora förändringar under det senaste seklet. Besättningarna har blivit färre men större, inhysningssystemet har gått från enbart uppbundet till mer lösdriftsystem och därmed har mjölkningssystemen ändrats. READ MORE