Essays about: "ANIMAL Sex with man"

Showing result 6 - 10 of 37 essays containing the words ANIMAL Sex with man.

 1. 6. Histological Investigation of the testicular nerves at the castration site in geldings

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Emma Angelina Bengtsdotter; [2017]
  Keywords : castration; testicle; nerve; neuroma; pain; gelding;

  Abstract : Castration is one of the most common surgical procedures in equine medicine and associated with a number of postoperative complications such as swelling, infection, haemorrhage, peritonitis, funiculitis, omental herniation and eventration. But what happens with the testicular nerves after crushing and severing during the procedure? An injured nerve can respond with degeneration and/or regeneration. READ MORE

 2. 7. Attityder till förebyggande djurhälsovård hos lantbrukare och anställda inom mjölkproduktionen

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Josefin Gunnarsson; [2016]
  Keywords : lantbrukare; attityder; förebyggande djurhälsovård; mjölkkor;

  Abstract : Svenska mjölkkobesättningar har genomgått stora förändringar under det senaste seklet. Besättningarna har blivit färre men större, inhysningssystemet har gått från enbart uppbundet till mer lösdriftsystem och därmed har mjölkningssystemen ändrats. READ MORE

 3. 8. Nutritional value of pastures in enclosure systems in semi-arid rangelands of Chepareria, West Pokot, Kenya

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Ditte Löfqvist; [2016]
  Keywords : pasture; nutritional value; enclosure; fencing; pastoralism; agro- pastoralism; Kenya; West Pokot; Bete; näringsinnehåll; stängsling; inhägnad;

  Abstract : Of all pastoralists in the world 42 % are living in Sub-Saharan Africa (SSA). West Pokot is situated in the North Western part of Kenya where 45% of the farmers are pastoralist, 29% are agro-pastoralists and 26% have mixed-farming. READ MORE

 4. 9. Optimal användning av köttrassemin i svenska mjölkkobesättningar

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Lowa Göransdotter; [2015]
  Keywords : köttraskorsning; köttrassemin; mjölkkor; nötkött; nötköttsproduktion; beef crossing; dairy cows; beef breeds; beef; beef production;

  Abstract : Inom den svenska mjölkbranschen är användandet av köttrassemin i mjölkkobesättningar ett hett diskussionsämne för tillfället. Mjölkpriset är lågt och det sänker priset på dräktiga kvigor. READ MORE

 5. 10. Nötkreaturs betesselektion på vallar baserade på fyra olika fröblandningar

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Patricia Sandberg; [2015]
  Keywords : bete; selektion; beteende; vitklöver; engelskt rajgräs; rörsvingel; nötkreatur; pasture; grazing selection; behaviour; white clover; tall fescue; ray grass; cattle;

  Abstract : En beteendestudie med nötkreatur utfördes under maj-september 2014 på försöksytor sådda i juli 2012 med fyra vallfröblandningar (A-D). Fröblandning A och B innehöll båda 35 % ängsgröe (Poa pratensis), 10 % Rödsvingel (Festuca rubra) och 20 % vitklöver (Trifolium repens) men skilde sig genom att fröblandningen för vall A innehöll 35 % engelskt rajgräs (Lolium perenne) och B innehöll 35 % rörsvingel (Festuca arundinacea). READ MORE