Essays about: "ANIMAL Sex with man"

Showing result 6 - 10 of 39 essays containing the words ANIMAL Sex with man.

 1. 6. Förekomst och hantering av inappetens hos katt i samband med stationärvård

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Emelie Nygren; [2017]
  Keywords : katt; ; felin; ; inappetens; ; anorexi; ; hyporexi; ; stationärvård; cat; ; feline; ; inappetence; ; anorexia; ; hyporexia; ; stationary care;

  Abstract : Detta arbete omfattar en genomgång av journaler från 55 katter som vårdats på vård- och intensivvårdsavdelningen vid Universitetsdjursjukhuset i Uppsala under perioden februari till maj 2015. Syftet med studien var att undersöka förekomst och hantering av inappetens hos inskrivna katter och få en bild av hur man hanterar dessa patienter på klinik. READ MORE

 2. 7. Prevalensen av rörelseasymmetrier hos unga ridhästar

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Tobias Wrangberg; [2017]
  Keywords : rörelsemönster; symmetri; rörelseasymmetrier; unghästar; Lameness Locator;

  Abstract : SAMMANFATTNING Detta examensarbete hade som syfte att med hjälp av det objektiva rörelseanalyssystemet Lameness Locator analysera rörelsemönstret i en studiepopulation på ca 50 unghästar, dvs. framtida ridhästar i åldern 2-4 år. READ MORE

 3. 8. Histological Investigation of the testicular nerves at the castration site in geldings

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Emma Angelina Bengtsdotter; [2017]
  Keywords : castration; testicle; nerve; neuroma; pain; gelding;

  Abstract : Castration is one of the most common surgical procedures in equine medicine and associated with a number of postoperative complications such as swelling, infection, haemorrhage, peritonitis, funiculitis, omental herniation and eventration. But what happens with the testicular nerves after crushing and severing during the procedure? An injured nerve can respond with degeneration and/or regeneration. READ MORE

 4. 9. Attityder till förebyggande djurhälsovård hos lantbrukare och anställda inom mjölkproduktionen

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Josefin Gunnarsson; [2016]
  Keywords : lantbrukare; attityder; förebyggande djurhälsovård; mjölkkor;

  Abstract : Svenska mjölkkobesättningar har genomgått stora förändringar under det senaste seklet. Besättningarna har blivit färre men större, inhysningssystemet har gått från enbart uppbundet till mer lösdriftsystem och därmed har mjölkningssystemen ändrats. READ MORE

 5. 10. Nutritional value of pastures in enclosure systems in semi-arid rangelands of Chepareria, West Pokot, Kenya

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Ditte Löfqvist; [2016]
  Keywords : pasture; nutritional value; enclosure; fencing; pastoralism; agro- pastoralism; Kenya; West Pokot; Bete; näringsinnehåll; stängsling; inhägnad;

  Abstract : Of all pastoralists in the world 42 % are living in Sub-Saharan Africa (SSA). West Pokot is situated in the North Western part of Kenya where 45% of the farmers are pastoralist, 29% are agro-pastoralists and 26% have mixed-farming. READ MORE