Essays about: "ANIMALS"

Showing result 1 - 5 of 2115 essays containing the word ANIMALS.

 1. 1. Temporal, climatic and spatial variation in the distribution and activity patterns of the raccoon (Procyon lotor) in Hainich National Park, Germany

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Maria Grüneberger; [2022]
  Keywords : raccoon; procyon lotor; hainich National Park; canopy Walk; camera trapping; nocturnality; ground temperature; habitat preference; european beech; fagus sylvatica; anthropogenic influence;

  Abstract : The raccoon (Procyon lotor) has been a part of German fauna since the 1920s, following a number of releases and escapes from captivity. This study intends to investigate the distribution and activity patterns of this non-native mesopredator in Hainich National Park, which lies in Central Germany, in-between 3 core areas of established raccoon populations. READ MORE

 2. 2. Skillnader i smärtuttryck hos halta mjölkkor före och efter behandling av ortopediska sjukdomar

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Alexandra Granlund; [2022]
  Keywords : smärtuttryck; nötkreatur; mjölkkor; hälta; smärtansikte; smärtskala;

  Abstract : Smärta är ett viktigt djurvälfärdsproblem hos nötkreatur och ortopediska sjukdomar som orsak till smärta är vanligt förekommande. Användningen av smärtlindring till nötkreatur varierar i hög grad vilket kan hänga ihop med svårigheterna till smärtbedömning. READ MORE

 3. 3. Orsaker till dystoki hos marsvin i Sverige

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Johanna Cavell; [2022]
  Keywords : förlossning; förlossningsproblem; dräktighet; felläge; foster; bäcken;

  Abstract : Marsvin är populära sällskapsdjur som tros ha blivit domesticerade redan på 500–1000-talet. Marsvin blir könsmogna tidigt, honorna vid cirka två månaders ålder och hanarna vid cirka tre månaders ålder. Marsvinshonor är polyöstrala med en cykel på 15–17 dygn där östrus varar i 6–11 timmar. READ MORE

 4. 4. Sjukdomar och skador hos hund relaterade till utfodring

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Elinor Sjöholm; [2022]
  Keywords : RMBD; Raw meat based diets; kräkning; diarré; tandfraktur; tarmruptur; färskfoder; BARF;

  Abstract : Att utfodra sina hundar med färskfoder, raw meat based diets (RMBD), har ökat i popularitet de senaste åren. Förespråkare framhåller hur RMDB är det bästa nutritionella valet och kan förbättra hundarnas hälsa. READ MORE

 5. 5. Evolutionary Properties of Neural Networks: Exploration of Robustness and Evolvability in the Genotype-Phenotype Map

  University essay from Lunds universitet/Beräkningsbiologi och biologisk fysik

  Author : Daesung Cho; [2022]
  Keywords : robustness; evolvability; genotype-phenotype map; canalization; Bayesian inference; simulation-based inference; information theory; neural networks; pyloric rhythm; Physics and Astronomy;

  Abstract : Evolution is a fundamental and crucial part of life that hinges on two central properties: robustness and evolvability. Robustness is required to maintain essential traits despite mutations while evolvability produces novel traits that might prove beneficial in survival. READ MORE