Essays about: "ANNA FRISK"

Showing result 1 - 5 of 7 essays containing the words ANNA FRISK.

 1. 1. Morbiditet och mortalitet hos katter som screenats friska avseende felin kardiomyopati

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Anna Follby; [2018]
  Keywords : hypertrofisk kardiomyopati; HCM; restriktiv kardiomyopati; RCM; screeningprogram; morbiditet; mortalitet; PawPeds; katt; pPrognos; frisk; gränsfall; annan diagnos;

  Abstract : Felin kardiomyopati är den vanligaste förekommande hjärtpatologin hos katt och är även den främsta orsaken till kardiovaskulär mortalitet. Flera former av kardiomyopati förekommer, men hypertrofisk kardiomyopati (HCM) och restriktiv kardiomyopati (RCM) har visats vara de mest frekvent förekommande. READ MORE

 2. 2. Advantages and disadvantages with outdoor hutches as housing system for calves and their future effect on the replacement heifer

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Anna Lundell; [2015]
  Keywords : calf hutch; advantage; disadvantage; outside; heifer;

  Abstract : This study has investigated how outdoor hutches for housing dairy heifer calves will have negative and positive effects on calf development. Many studies have shown that an optimal rearing of the young calf is of great importance to up bring a profitable dairy cow. The dairy calf and growing heifer is subject for a great scientific interest. READ MORE

 3. 3. Vargangrepp på får: orsaker och förebyggande åtgärder

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Anna-Lotta Hellqvist; [2014]
  Keywords : canis lupus; varg; predation; rovdjursfrågor; rovdjursproblematik; rovdjusstängsel;

  Abstract : Vargars (Canis lupus) skador på boskap har alltid varit ett stort problem för lantbrukare. Det är det allvarligaste hotet mot en stor och livskraftig vargstam i Sverige då predationen på tamboskap historiskt sett har varit den främsta anledningen till att varg har jagats och i vissa delar även och utrotats runt om i världen. READ MORE

 4. 4. Waves over Fabric : Why they appear and how to reduce them.

  University essay from Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Author : ANNA FRISK; [2013]
  Keywords : Almedahls; waves; grey-weave; weave; fabric; mechanical properties; thermal properties; production line; finishing line; processes; customer complaints; stress; strain; tensile;

  Abstract : Almedahls have for some time started to receive more customer complaints about uneven roller blind fabrics or so-called waves over fabric. The waves are a major problem for Almedahls customers since they make it hard to cut the fabric into roller blinds. READ MORE

 5. 5. A small-scale dosimetry model of the liver tissue

  University essay from Lunds universitet/Sjukhusfysikerutbildningen

  Author : Anna Stenvall; [2012]
  Keywords : Medicine and Health Sciences;

  Abstract : Att behandla tumörsjukdomar genom injektion av radioaktiva läkemedel är en behandlingsteknik kallad radionuklidterapi. Det radioaktiva läkemedlet består av en radioaktiv isotop, fäst på en målsökande bärarmolekyl, specifik för den vävnad vari man önskar att läkemedlet skall ansamlas. READ MORE