Essays about: "ARM"

Showing result 1 - 5 of 358 essays containing the word ARM.

 1. 1. Kinematic Design of a 3-DoF Robot Manipulator for Automatic handling of Build-Boxes

  University essay from Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Author : Filip Jonsson; [2019]
  Keywords : Robotics;

  Abstract : The goal of this project has been to make a prototype model of a 3-DOF PPM manipulator based on an old prototype for the purpose of moving heavy build boxes from a 3D-printer to an oven. The project was focused on the development of the kinematic model of the manipulator. READ MORE

 2. 2. DICOM Second Generation RT : An Analysis of New Radiation Concepts by way of First-Second Generation Conversion

  University essay from Uppsala universitet/Avdelningen för visuell information och interaktion

  Author : David Holst; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : The current DICOM communication standard for radiotherapy is outdated and has serious design issues. A new version of the standard, known as DICOM 2nd generation for Radiotherapy, has been introduced and this thesis examines new concepts relating to radiation delivery. READ MORE

 3. 3. CASE STUDIES ON MODELING SECURITY IMPLICATIONS ON SAFETY

  University essay from Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Author : Aleksandar Matović; [2019]
  Keywords : model-checking; security; safety-critical; rebeca; modeling security implications;

  Abstract : Security is widely recognized as an important property that is tightly interdependentwith safety in safety-critical systems. The goal of this thesis is to conduct case studies on the implications that security attacks may have on the safety of these systems. READ MORE

 4. 4. A comparison between a traditional PID controller and an Artificial Neural Network controller in manipulating a robotic arm

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Joseph Ariss; Salim Rabat; [2019]
  Keywords : Artificial Intelligence; Artificial Neural Network; Control System; PID Controller; Model Reference Controller; Robot arm; Artificiell Intelligens; Artificiell Neuralt Nätverk; Kontroll System; PID-kontroller; Modellreferenskontroller; Robotarm;

  Abstract : Robotic and control industry implements different control technique to control the movement and the position of a robotic arm. PID controllers are the most used controllers in the robotics and control industry because of its simplicity and easy implementation. However, PIDs’ performance suffers under noisy environments. READ MORE

 5. 5. Effekten av koffein på sömnen och energiförbrukningen : en praktisk studie utförd på kvinnor i 20–30 års åldern

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Armina Beslaga; [2019]
  Keywords : koffein; kroppspletysmografi; bioimpedans; nutritionsstatus; sjukdomar;

  Abstract : Kaffe är en av de dryckerna som konsumeras mest av människor dagligen. Kaffe innehåller koffein som ursprungligen kommer från löv, frön och olika frukter. Den här studien har utgått från olika metoder för att se hur koffein påverkar kroppen. READ MORE