Essays about: "AUGMENTED"

Showing result 6 - 10 of 481 essays containing the word AUGMENTED.

 1. 6. Influencing everyday decision-making by having  digital systems introducing subtle cues - an initial  viability study

  University essay from Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Author : Sara Kristina Dalvig; Lisa Wasslöv; [2020]
  Keywords : augmented reality; behaviour change; persuasive technology; nudging; priming;

  Abstract : I denna studie undersökte vi hypotesen att visuella subtila ledtrådar kan användas i augmented reality-glasögon för att påverka människors beslutsfattande. Det var baserat på den konceptuella visionen om att AR-glasögon en dag kan vara en del av vårt dagliga liv, och då kan påverka hur beslut fattas. READ MORE

 2. 7. Building Detection in Deformed Satellite Images Using Mask R-CNN

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Author : Gayatri Chitturi; [2020]
  Keywords : Building detection; Mask R-CNN; Test Time Augmentation.;

  Abstract : Background: In the recent research of automatic building detection, aerial and satellite images are used. Automatic building detection from satellite images is useful for urban planning, after natural disasters for identifying the voids. READ MORE

 3. 8. Interaction design for Collaborative AR Task Solving scenarios

  University essay from Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Author : Lia Karida; [2020]
  Keywords : Augmented reality Collaboration Usability Iterative design process Interaction design; Technology and Engineering;

  Abstract : Den teknologiska kombinationen mellan den verkliga världen och virtuella element kallas för Augmented Reality (AR). AR-tekniken har funnits i decennier men med de senaste årens framgång inom området, ser framtiden lovande ut. READ MORE

 4. 9. Augmented Reality-Based Interaction Mechanism for the Control of Industrial Robots

  University essay from KTH/Industriell produktion

  Author : Yongqing Zhao; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : Currently, AR/VR devices and technologies are continuously applied to control the differenttypes of robots in the aspects of the industry. A lot of developers have accomplished the pickand place experiment on the real robot through interacting with the virtual robot in the AR/VRdevices. READ MORE

 5. 10. Exploring Use and Perception of Augmented- and Virtual Reality in the Swedish AEC Industry

  University essay from KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Author : Bahar Dashti; Roberto Viljevac-Vasquez; [2020]
  Keywords : Digitalization; Augmented Reality; Virtual Reality; Building Information Modeling; Construction; Management; Digitalization; Augmented Reality; Virtual Reality; Building Information Modeling; Construction; Management;

  Abstract : Augmented Reality and Virtual Reality is on a trend of development. These technologies could have an impact on the way construction is carried out in the future. Right now these technologies are not widely used in the construction industry. READ MORE