Essays about: "Adam Wickberg Månsson"

Found 1 essay containing the words Adam Wickberg Månsson.

  1. 1. ”¡Ay, de la que tiene los pechos de arena!” : En studie av metaforiken i Federico Garcia Lorcas Yerma

    University essay from Stockholms universitet/Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria

    Author : Adam Wickberg Månsson; [2008]
    Keywords : Metafor; Metaforik; Federico García Lorca; Yerma; Paul Ricoeur; Dramatik; Spansk litteratur;

    Abstract : Föreliggande uppsats syftar till att undersöka metaforiken i Federico Garcia Lorcas drama Yerma. Undersökningen tar sin utgångspunkt i föreställningen att metaforiken är betydelsebärande för dramat. Metaforiken fokuseras genom en analys som syftar till att blottlägga struktur hos metaforerna. READ MORE