Essays about: "Added values"

Showing result 1 - 5 of 180 essays containing the words Added values.

 1. 1. Gestaltning av Batteriparken : förslag för social hållbarhet

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Nils Svensson; [2021]
  Keywords : Batteriparken; landskapsarkitektur; park; social hållbarhet; trygghet; Jan Gehl;

  Abstract : Batteriparken ligger i bostadsområdet Kåbo i Uppsala och ritades år 1944 under funktionalismen. Idag är parkens utrustning och skick eftersatt och mycket av vegetationen är snårig och tät. READ MORE

 2. 2. Skyfallsanpassning av bostadsnära miljö : ett gestaltningsarbete av området kring Stjärnhusen i Malmö

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Marta Karlström; [2021]
  Keywords : skyfall; skyfallshantering; hållbar dagvattenhantering; multifunktionella ytor;

  Abstract : Den 31 augusti 2014 föll ett skyfall i Malmö som vid mättillfället var det största regn sedan mätningar påbörjades i slutet av 1800-talet. Skyfallet beräknades ha en återkomsttid på över 200 år och orsakade översvämningar i stora delar av Malmö. READ MORE

 3. 3. Brand negotiations in Video Game Communities - An exploratory study analysing community-made discourses in video game brands and how they shape the brand image

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Christian Möller; [2020-06-23]
  Keywords : ;

  Abstract : MSc in Marketing and Consumption.... READ MORE

 4. 4. Advocates for change. A qualitative study about Rwandan social work students reflections about gender roles and gender equality

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Author : Emmy Lund; Lova Nylén; [2020-06-02]
  Keywords : gender; gender equality; reflections; attitudes; social work students; Rwanda; East Africa;

  Abstract : The aim of this study is to investigate Rwandan social work students reflections about gender roles and gender equality. This aim was achieved through qualitative, semi-structured, phone interviews with six Rwandan social work students. The interviews were later transcribed, and the data was analysed through a thematic analysis method. READ MORE

 5. 5. Nitrogen and phosphorus analysis in field cultivation of Pak choi : effect of two different compositions of fertilisers on plant and soil nutrient status

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Joubin Haji Mirza Ali; [2020]
  Keywords : aged cattle manure; fertilisers; nitrogen; Pak choi; nutrient analysis; phosphorus; retting digest; waste materials;

  Abstract : This pilot study was implemented to reflect the delivery and the plant availability of nitrogen and phosphorus in response to different compositions of fertilisers approved for organic farming in Sweden. The experimental approach was to compare the concentration of nitrogen and phosphorus in plant sap of Pak choi plants grown in soil treated with different organic waste such as aged cattle manure and a liquid retting digest derived from the biogas industry, with plants grown in soil treated with a blend of pelleted organic fertilisers derived from the Swedish slaughterhouse industry. READ MORE