Essays about: "Advantages and Disadvantages of population"

Showing result 1 - 5 of 21 essays containing the words Advantages and Disadvantages of population.

 1. 1. A Modular Shared Home : Approaching affordable housing through sharing habits and modularity

  University essay from Umeå universitet/Arkitekthögskolan vid Umeå universitet

  Author : Elnaz Heshmati; [2020]
  Keywords : Population growth; Mobile society; Unaffordable housing system; Shared living concept; Metabolic philosophy; Modular architecture;

  Abstract : The world’s population is increasing and every day, more people are coming to the cities. People are constantly relocating their houses for meeting their needs. READ MORE

 2. 2. Fibers and Textiles Produced from Chitin and Chitosan : A Literature Study For Different Production Methods

  University essay from Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Author : Doaa Hameed; Tamar Manouel; [2020]
  Keywords : chitin; chitosan; fibers; nanofibers; textiles; wound dressing; sutures; spinning;

  Abstract : Ökningen av världspopulationen har orsakat en ökad avfallsgenerering. Avfallet kan innehålla betydelsefulla ämnen, vilka kan användas som råvaror i många olika material och för olika ändamål. READ MORE

 3. 3. Exotiska trädarter i urbana miljöer : fördelar, nackdelar och risker kopplat till användningen av exotiskt växtmaterial i urbana miljöer

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Johan Nilsson; Filip Andersson; [2019]
  Keywords : stadsträd; exotiska; risker; fördelar; urban; hållbar; artdiversitet; invasivitet;

  Abstract : The design of our outdoor environments is today an important part of a functioning city. The cities are growing more densely and the green areas are getting smaller. This means that the presence of vegetation and especially trees in urban environments is of great importance. READ MORE

 4. 4. Ekologisk påverkan och förvaltning av en invasiv art – den amerikanska minken

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Michelle Entesarian; [2019]
  Keywords : mink; neovision; ekologi; invasiv; artrikedom; förvaltning; strategier; fångredskap;

  Abstract : Den Amerikanska minken (Neovison vison) är troligen främst känd för att vara ett djur som föds upp inom pälsindustrin för dess eftertraktade skinn, men minken har även en roll i ekosystemet. När minken befinner sig utanför sitt hemland utgör den däremot ett hot mot ett flertal arter, vilket är viktigt att ta hänsyn till för att bevara den biologiska mångfalden. READ MORE

 5. 5. Is it possible to improve the bovine immune response to mastitis using immunogenetics?

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Emelie Björnhagen; [2019]
  Keywords : bovine; immunology; genetics; breeding; mastitis;

  Abstract : Mastitis is a major problem for cows all over the world. For decades selection against mastitis has been performed through direct and indirect selection. Favorable outcomes of reduced mastitis incidence include: Economic gains, reduced use of antibiotics as well as improved animal welfare. READ MORE