Essays about: "Aesthetic Design"

Showing result 1 - 5 of 247 essays containing the words Aesthetic Design.

 1. 1. The designs and aesthetics of Augmented Reality Head-Up Displays

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola

  Author : Anton Johansson; [2022]
  Keywords : Head-up displays; Augmented Reality; Aesthetic Design; Colour.;

  Abstract : Head-up displays convey important information to the viewer: from time and weather conditions to GPS navigation and proactive danger alerts. This information can be key to significantly improving driving experience from merely making it more enjoyable to saving lives. READ MORE

 2. 2. Visions of the Future: An exploration of the visual and thematic worlds of Blade Runner and Blade Runner 2049.

  University essay from Lunds universitet/Filmvetenskap

  Author : Elisabet Åberg; [2022]
  Keywords : Blade Runner; postmodernism; capitalist realism; cyberpunk; film science; filmvetenskap.; Languages and Literatures;

  Abstract : This essay examines the relationship between the two feature-length Blade Runner films, placing a certain focus on areas of aesthetic, design, and thematic content with the aim of reaching new insights into the social, cultural, and ideological contexts in which the films were made. Each subchapter explores the films from a different perspective leading up to chapter IV, in which I consider the films in relation to the cultural theory of capitalist realism. READ MORE

 3. 3. Vad ska vi göra åt miljonprogrammet? : en litteraturstudie om 1960- och 70-talens storskaliga bostadsbyggande i städernas utkant

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Anna Sjöberg; [2022]
  Keywords : Miljonprogrammet; stadsbyggande; stadsplanering; samhällsplanering; bostadspolitik; modernism; funktionalism; fysisk planering;

  Abstract : Miljonprogrammet är en av de mest kritiserade bostadssatsningarna i Sveriges historia. Det är även med marginal den största bostadssatsningen. I denna litteraturstudie försöker jag svara på vad fenomenet miljonprogram egentligen innebär och hur det kom till. READ MORE

 4. 4. Att rusta för ökade vattenmängder och skapa rum för upplevelser i urban miljö : en undersökning av naturbaserade dagvattenlösningar i Norra Djurgårdsstaden och Kyrkparken

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Klara Edmark; Elisabet Wallberg; [2022]
  Keywords : kulturella ekosystemtjänster; dagvattenhantering; upplevelsevärden; multifunktionella dagvattenlösningar; rekreation; växtbäddar; dagvattendammar; klimatförändringar; skyfall; hållbar stadsplanering; estetik; naturpedagogik;

  Abstract : Samhällsstrukturer och naturmiljöer påverkas ständigt av klimatförändringarna och kommer behöva utstå än mer konsekvenser för varje år som går. På senare tid har därför arbete med hållbar öppen dagvattenhantering blivit allt mer integrerat inom stadsplanering. READ MORE

 5. 5. Development and characterization of an eco-friendly cosmeceutical formulation with optimal performance.

  University essay from Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Author : Marshall Ringisayi Machingauta; [2022]
  Keywords : Emulsifier; lamellar liquid crystals; o w emulsions; phosphatidylcholine; small-angle X-ray scattering SAXS ; shea butter; pharmaceutical technology; Technology and Engineering;

  Abstract : Cosmetic innovations are about finding high performing creative solutions that deliver into the consumer trends. The consumer trend within the cosmetic industry is currently driving a growing demand for more clean, natural skin care products with sustainable credentials. READ MORE