Essays about: "Affärskultur"

Found 1 essay containing the word Affärskultur.

  1. 1. Affärskulturella skillnader på en globaliserad marknad : en studie kring affärskulturella skillnader mellan Sverige och Japan

    University essay from SLU/Dept. of Economics

    Author : Carl-Jacob Lernäs; [2013]
    Keywords : Affärskultur; Etableringsstrategi; Ekonomi; Internationalisering; Kultur; Japan; Sverige;

    Abstract : Japan är en av Sveriges viktigaste exportmarknader och en av de största ekonomierna i världen. Det finns en lång historia av handel mellan länderna och de flesta stora svenska företag finns representerade i Japan. READ MORE