Essays about: "Aftercare"

Showing result 1 - 5 of 15 essays containing the word Aftercare.

 1. 1. Djursjukskötares upplevelser av postoperativ omvårdnad av bukopererade kolikhästar, med fokus på vätsketerapi, motion och utfodring

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Erika Bengtsson; Ia Koskinen; [2022]
  Keywords : bukoperation; djuromvårdnad; eftervård; ekvin; häst; intravenös vätsketerapi; kolik; lidokain; motion; postoperativ; promenader; utfodring;

  Abstract : Bukoperation till följd av kolik är vanligt förekommande på större hästkliniker och potentiellt kan en individanpassad omvårdnad bidra till optimal återhämtning och minska risken för postoperativa komplikationer. På grund av en brist på forskning och är det inte fastställt vad som är lämplig omvårdnad för bukopererade kolikhästar. READ MORE

 2. 2. REINTEGRATION OR REVICTIMIZATION?: An Analysis of Reintegration Assistance Provided to Victims of Human Trafficking

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Author : Sarah Lowry; [2021-10-04]
  Keywords : Human Trafficking; Reintegration Assitance; Aftercare; Contexualisation; Community; Sustainabilty;

  Abstract : Human trafficking is a crime that extends beyond borders and jurisdictions. International legal standards exist to prevent, suppress, and reintegrate victims into their communities. Once repatriated, survivors of human trafficking require various physical, psychological, and social recovery services, commonly conceptualized as aftercare services. READ MORE

 3. 3. Djuromvårdnad vid trombocytopeni hos hund

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Agnes Lundholm; Emelie Johansson; [2021]
  Keywords : behandling; blödning; eftervård; immunmedierad trombocytopeni; immunmedierad trombocytopeni purpura; IMT; IMTP; intensivvård; ITP; omvårdnad;

  Abstract : Trombocytopeni är ett sjukdomstillstånd som orsakar koagulationsrubbningar vilket kan leda till allvarliga och ibland livshotande konsekvenser. Dödligheten hos hundar med trombocytopeni varierar mellan olika studier och prognosen kan påverkas av bakomliggande orsak och svar på vald behandling. READ MORE

 4. 4. Waste[d] Love[s]_Restor[y]ing Fyli Landfill

  University essay from KTH/Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)

  Author : Vasiliki Zotou; [2020]
  Keywords : landfill; waste; restoration; ecologies; fiction;

  Abstract : Current practices of landfill restoration can be characterised as anthropocentric, violent and unsuccessful gestures of purification and control, while they erase traces of planetary history and habitats generated by waste and dirt. The dominant notion of landfill restoration insists on a concept of humans as directors of geo-bio flow who are capable of controlling and reversing the dirty chaos they created. READ MORE

 5. 5. Eftervård av bukopererade hästar ur djurägarens perspektiv : genom djurägarintervjuer och granskning av hemgångsråd

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Linda Johansson; Joanna Sjöberg; [2020]
  Keywords : bukoperation; hemgångsråd; häst; hästägare; kolik; rehabilitering;

  Abstract : Eftervård av en häst som bukopererats till följd av kolik är en tidskrävande uppgift för djurägaren och den postoperativa perioden innehåller flera komplikationsrisker. Med anledning av detta är det viktigt med ett tydligt hemgångsråd för att minska risken för komplikationer samt för att djurägaren ska känna sig trygg i att ta över det fulla ansvaret för hästen vid hemgång. READ MORE