Essays about: "Agneta Andreasson"

Found 1 essay containing the words Agneta Andreasson.

  1. 1. Slöjdprocessen : Processarbetets bidragande faktorer till elvers inlärning i teori och praktik

    University essay from Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen; Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen

    Author : Marielle Jansson; Agneta Andreasson; [2008]
    Keywords : Elevinflytande; självständighet; ansvarstagande; reflektion;

    Abstract : Syftet med vårt examensarbete var att ta reda på hur ett processinriktat arbetssätt utvecklar elevens lärande och vad olika kunskapsbegrepp innebär för elevens kunskapsutveckling. Vi ville undersöka hur det processinriktade arbetssätet tillämpas i slöjden kontra ett mer teoretisk uppfattat ämne för att kunna se om där fanns någon skillnad i arbetssätt. READ MORE