Essays about: "Agriculture"

Showing result 1 - 5 of 1622 essays containing the word Agriculture.

 1. 1. A Missed Steak: A Study of the Value Added by Dynamic Best-before Labels

  University essay from Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Ernest Björklund; Mattias Letellier; [2020]
  Keywords : Best-before dates; Best-before labels; Consumer perceptions; Dynamic best- before; Food waste; Innovation; Mature industries; Meat; Technology; Value chains; Business and Economics; Agriculture and Food Sciences;

  Abstract : I mogna industrier prioriteras ofta verkningsgrad och processen snarare än själva produkten. Detta innebär att dessa industrier anpassar sig långsamt när de externa förhållandena skiftar. Exempel på sådan industri är Sveriges köttindustri. Denna präglas av stor klimatpåverkan, även stora mängder matsvinn. READ MORE

 2. 2. Hybrid patches of commoning - Unpacking influences of the hydrosocial cycle on commoning in a downstream desert reclamation area : case study in Youssef El Seddik, Egypt

  University essay from Södertörns högskola/Utveckling och internationellt samarbete; Södertörns högskola/Utveckling och internationellt samarbete

  Author : Benjamin Hellström; Leila Sultan; [2020]
  Keywords : water management; Egypt; hydrosocial network; commoning; irrigation; agriculture; commons; environment; desert reclamation; small-scale farming; water resources; livelihoods; Middle East; North Africa; MENA; participatory approach; workshop;

  Abstract : Water stress is increasing globally, especially affecting arid regions of the world such as Egypt. Due to challenges related to intensifying effects of climate change and a rapidly growing population, the levels of and access to water is a continuous area of concern for the country – making it important to analyze how these water issues are managed. READ MORE

 3. 3. Modelling gross primary production in semi-arid regions: effects on carbon uptake of intensive agriculture in southern Kenya

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Author : Malin Ahlbäck; [2020]
  Keywords : Physical Geography; Ecosystem Analysis; GPP; Africa; Kenya; Land cover changes; Cropland; Remote sensing; Sentinel-2; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : Background and aim: Gross primary production (GPP) is the largest global carbon (C) flux and an important component for counteracting anthropogenic CO2 emissions, understanding vegetation dynamics, and sustaining universal human standards. Africa plays a prominent role in the global C cycle, though our understanding of GPP dynamics is largely hampered by a paucity of ground-based observations. READ MORE

 4. 4. Methodology for Real Time Simulations of Autonomous Utility Vehicles

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Author : Johan Borgström; [2020]
  Keywords : Real Time Simulations; HiL simulations; Autonomous Utility Vehicles;

  Abstract : This master thesis is a part of a research project where Luleå University of Technology (LTU) collaborates with University of Oulu, SINTEF Narvik and Oulu University of Applied Sciences. The goal with the research project is to develop a Nordic platform for development of autonomous, environmental friendly and energy efficient heavy vehicles in the forest, harbor and mining industry. READ MORE

 5. 5. Ett bidrag till utvärdering av träds hantering av ett framtida urbant klimat : en studie av vatten- och torkstress påverkan på tillväxt hos Prunus avium, Prunus mahaleb och Prunus padus

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Elin Rowicki; [2020]
  Keywords : Prunus; träd; klimat; urban miljö; torkstress; vattenstress; sekundärtillväxt;

  Abstract : Vid Sveriges lantbruksuniversitet Alnarp pågår ett forskningsexperiment där Anna Levinsson, Björn Wiström, Tobias Emilsson och Henrik Sjöman undersöker utvecklingen hos träd som utsätts för vatten- eller torkstress. Syftet är att utvärdera arter som kan hantera framtidens klimat, vilket förväntas innehålla fler perioder av torka och översvämningar. READ MORE