Essays about: "Aims of the Swedish Companies Act"

Showing result 1 - 5 of 16 essays containing the words Aims of the Swedish Companies Act.

 1. 1. A Decade to Deliver : The Implementation Progress of the 17 Sustainable Development Goals in the Private Sector

  University essay from Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Author : Franziska Paul; Eva-Maria Paul; [2020]
  Keywords : Sustainable Development; Sustainable Development Goals; Millennium Development Goals; Private Sector; Implementation; Partnerships; Sustainability Measurement; Sustainability Reporting;

  Abstract : As a response to the ‘Grand Challenges’ of the 21st century such as climate change and social inequalities, the achievement of the 17 Sustainable Development Goals (SDGs), released by the United Nations in 2015, became a matter of urgency. The SDGs are a continuation of the Millennium Development Goals (MDGs) aiming to cover an even broader scope of social, environmental and economic challenges. READ MORE

 2. 2. Introduction of a Sustainable Alternative for Bitumen : Case study of lignin-based asphalt for the Swedish market

  University essay from Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Author : Shkar Hashmi; Ahmed Jabary; [2020]
  Keywords : lignin; asphalt; bitumen; procurement; market; sustainability; lignin; asfalt; bitumen; offentlig upphandling; marknad; hållbarhet;

  Abstract : For some time, sustainability has been the major principle of development across the globe, and all aspects of society are somehow affected by the concept. Companies are faced with stricter regulations and are forced to look for solutions to reduce their environmental impact. READ MORE

 3. 3. Vildsvinet- ett skadedjur eller en resurs : en studie av fem lantbruksföretag i Mälardalen

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Viktor Ånöstam; [2019]
  Keywords : vildsvin; ekonomi; lantbruk; viltskador; CBA; kvalitativ multikriterieanalys;

  Abstract : Vildsvinet är en nygammal bekantskap i de svenska skogarna. Efter att ha varit utrotad i vilt tillstånd i Sverige under en längre tid skedde ett antal rymningar och frisläppningar från hägn under sjuttio och åttiotalen. READ MORE

 4. 4. Financial Magazines impact on the Swedish Stock Market : An event study

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Author : Gusten Hansson; Philip Hausenkamph; [2019]
  Keywords : Recommendation; event study; efficient market; overreaction; behaviour finance;

  Abstract : The purpose of this study is to investigate the effect of a stock recommendation from the leading financial magazines in Sweden. The study aims to measure the impact a recommendation illustrates in true value. The measurements are mean abnormal returns (AR), mean cumulative abnormal returns (CAR) and mean abnormal volume (AV). READ MORE

 5. 5. Skapande av varaktiga relationer mellan en inköpsorganisation och leverantörer

  University essay from SLU/Dept. of Forest Products

  Author : Lina Magnusson; [2016]
  Keywords : fallstudie; interaktion; kommunikation; relationsmarknadsföring; semistrukturerad intervju; skogsägare; tillit; tjänstedominerande logik; upplevd tjänstekvalitet; case study; communication; forest owner; interaction; perceived service quality; relationship marketing; semi-structured interview; service dominant logic; trust;

  Abstract : Den svenska skogsindustrin utgör en viktig hörnsten för landets välfärd. För att industrierna ska vara verksamma krävs tillräckliga volymer av skoglig råvara, vilket kan innebär att skogsbolagen hamnar i en beroendeställning gentemot de privata skogsägarna. READ MORE