Essays about: "Aktörer."

Showing result 1 - 5 of 705 essays containing the word Aktörer..

 1. 1. Where is ‘elsewhere’ in biodiversity offsetting? A political-geographical exploration of values and localizations of offset measures in two development projects of Port of Gothenburg, Sweden

  University essay from Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Author : Oskar Abrahamsson; [2020-08-20]
  Keywords : Ekologisk kompensation; All-ekologi; Politisk ekologi; Människa-miljö relationer; Göteborgs hamn;

  Abstract : Ekologisk kompensation är en relativt ny åtgärd vilket syftar till att minska förlusten av ekologiska värden i samband med stads- och infrastrukturutvecklingsprojekt. Tidigare forskning om ekologisk kompensation har främst riktat sig till policyutveckling, ekologiska effekter, samt nyligen också dess sociala och kritiska aspekter. READ MORE

 2. 2. Space-as-a-service: a disruptive concept for the real estate industry?

  University essay from KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Author : Alice Enström; Andrea Paulsson; [2020]
  Keywords : Disruptive innovation; space-as-a-service; digitalization; sharing economy; flexible leases; Disruptiv innovation; yta-som-tjänst; digitalisering; delningsekonomi; flexibla hyresvtal;

  Abstract : The technological development has enabled structural changes in the real estate market and created a growing concept of space-as-a-service. Space-as-a-service has emerged from the concepts of sharing economy, digitalization and servitization to meet the demand for flexible solutions on the commercial real estate market. READ MORE

 3. 3. Hantering av friyta vid förskoleutbyggnad : samsyn och konfliktpunkter i synen på kvalité i förskolans utemiljö

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Niki Lindgren; [2020]
  Keywords : preschool; outdoor environment; development; learning; play; pedagogical quality; socialt samspel; barns utveckling; förskolegård;

  Abstract : Förskolan har blivit symbol för den fysiska miljö där barn spenderar större delen  av sina första levnadsår. Förskolan har det senaste decenniet även blivit en del  av det svenska utbildningssystemet och är därmed barnets första möte med  formellt lärande, men lek och omsorg är andra viktiga dimensioner i  förskoleverksamhet. READ MORE

 4. 4. The myths and hazardous life of asphalt labourer : A pre-study on work environment and gender equality in the asphalt paving industry

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Author : Pipar Julia Bahri; [2020]
  Keywords : Asphalt; road construction; male-dominated industries; safety work; gender equality; microwave heater; attractive workplace; Asfalt; vägarbete; mansdominerade industrier; säkerhetsarbete; jämställdhet; mikrovågsvärmare; attraktiva arbetsplatser;

  Abstract : Road construction work is often regarded to be a dirty and strenuous job. The asphalt paving industry is male-dominated with a low percentage of women. This master thesis is part of Human Work Sciences at Luleå University of Technology's participation in the SMMART (Swedish Magnetite Microwave Asphalt Road Technology) project. READ MORE

 5. 5. Home Energy Management Systems : A Research Study on the European and Nordic Market

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Emil Adeli; Gustav Hedman; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : Global energy consumption has more than doubled since the year of 1990, leading to energy efficiency and management becoming increasingly important topics on the sustainable development agenda. Home Energy Management Systems (HEMS) is a solution combining hardware and software for managing, measuring and analyzing residential energy consumption and in effect addressing the issue of increased energy expenditure. READ MORE