Essays about: "Akutmottagning"

Showing result 1 - 5 of 10 essays containing the word Akutmottagning.

 1. 1. Utvärdering av miljökvaliteter i utemiljö vid barn- och ungdomspsykiatrisk akutmottagning

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Sofia Ahnesjö; [2019]
  Keywords : Trädgårdar i vårdsammanhang; Utemiljö vid vårdinrättningar; evidensbaserad design; barn- och ungdomspsykiatri; hälsoträdgårdar;

  Abstract : Trädgårdar och natur har visat sig ha positiva hälsoeffekter bland annat på stress. Förr var sjukhusets placering viktig med hänsyn till att det skulle finnas tillgång till vacker natur. Inom psykiatrin var trädgårdar och trädgårdsterapi en del av behandlingen och ansågs kunna lindra ångest. READ MORE

 2. 2. Safe Navigation of a Tele-operated Unmanned Aerial Vehicle

  University essay from KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Author : Daniel Duberg; [2018]
  Keywords : unmanned aerial vehicle; safe navigation; tele-operated; robotics; drones; UAV; indoor; collision avoidance; human-UAV interface; interface; human-robot interface; computer science;

  Abstract : Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) can navigate in indoor environments and through environments that are hazardous or hard to reach for humans. This makes them suitable for use in search and rescue missions and by emergency response and law enforcement to increase situational awareness. READ MORE

 3. 3. Patient self-registration : Design of a digital tool for an emergency department

  University essay from Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Author : Maria Eckerberg; [2017]
  Keywords : emergency department; patient registration; design theory; waiting room; prototyping; user experience; akutmottagning; patientregistrering; designteoti; väntrum; prototypande; användarupplevelse;

  Abstract : In this bachelor thesis, a prototype of a digital tool is designed, aimed at self-registering patient data in an emergency ward. Normally, patients not arriving by ambulance are treated in the order they enter the waiting room. READ MORE

 4. 4. An evaluation of nurse triage at the Emergency Medical Dispatch centers in two Swedish counties

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Author : Douglas Spangler; [2017]
  Keywords : Ambulance; Triage; Emergency Medical Dispatch; Emergency Medical Service; Low Acuity; Ambulans; Triage; Sjukvårdens Larmcentral; Akutsjukvård; Hänvisning;

  Abstract : Sjuksköterskor vid Sjukvårdens Larmcentral (SvLC) i Uppsala och Västmanlands län hänvisar regelbundet lågakuta patienter som bedöms inte vara i behov av ambulanssjukvård till alternativa vårdformer. I denna studie kopplades patientdata från SvLC till sjukhusregister för att identifiera patienter som besökte en akutmottagning inom 72 timmar efter en hänvisning vid SvLC. READ MORE

 5. 5. The Impact of Overcrowding and Pre-triage Nurses on Patient flow: A Comparative Study at the Emergency Department at Linkoping University Hospital

  University essay from Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Author : Erik Hensler; Pontus Karlsson; [2017]
  Keywords : Logistik; Vårdlogistik; Triagebedömning; Statistik; Jämförelseanalys;

  Abstract : Vid Linköpings Universitetssjukhus kommer en ny akutmottagning att öppna. En pre-triagesjuksköterska kommer sitta innanför ankomstentrén. Åtgärden kan reducera väntetid till medicinsk bedömning och vistelsetid på akutmottagningen. READ MORE