Essays about: "Alby Folkhälsopark"

Found 2 essays containing the words Alby Folkhälsopark.

 1. 1. Jämställdhet i parker : en undersökning av hur parker kan gestaltas jämställt

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Susanne Hasselberg; Sara Thor; [2018]
  Keywords : Aktivitetsyta; idrott; jämställdhet; park; trygghet;

  Abstract : Landskapsarkitektur kan användas som ett sätt att öka jämställdheten i det offentliga rummet. Kvinnor har historiskt sett tagit mindre plats i städer än män, vilket lever kvar i dagens samhälle. READ MORE

 2. 2. Tjejers villkor på spontanidrottsplatser : Hur man kan stimulera unga tjejers spontana fysiska aktivitet på en idrottsplats - en fallstudie om Alby Folkhälsopark

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Malin Croner; [2017]
  Keywords : genusperspektiv på idrott; Alby Folkhälsopark; spontanidrott; näridrottsplatser; jämställdhet i landskapsarkitektur; genusmedveten gestaltning; offentliga rummet; folkhälsa;

  Abstract : Denna uppsats bygger på en litteratur- och en fallstudie om unga tjejer i det offentliga rummet och idrottsplatser. Den problematiserar och undersöker det faktum att tjejer, i lägre grad än killar nyttjar idrottsplatser för spontan fysisk aktivitet. READ MORE