Essays about: "Alexander Engström"

Found 3 essays containing the words Alexander Engström.

 1. 1. Inger Ekdahl : Swedish Abstract Expressionism

  University essay from Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Author : Alexander Engström; [2020]
  Keywords : Inger Ekdahl; Spontaneity; Tachism; Abstract Expressionism; Action Painting.;

  Abstract : Inger Ekdahl was a female painter at the center of Swedish Abstract Expressionism in the fifties. This essay investigates how her art was received in Stockholm and Paris. READ MORE

 2. 2. SITUATIONAL CRIMINOGENIC EXPOSURE DURING ADOLESCENCE – A STUDY OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SITUATIONAL CRIMINOGENIC FEATURES AND OFFENDING AND VICTIMIZATION

  University essay from Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Author : Alexander Engström; [2015]
  Keywords : Adolescents; criminogenic exposure; Lifestyle-Routine Activities Theory; offending; situations; space-time budget; victimization;

  Abstract : Denna studie syftar till att undersöka sambandet mellan kriminalitet, viktimisering och exponering för kriminogena situationer. Självrapporterad data samlades in vid tre tillfällen från 525 Malmöungdomar, varav 320 uppfyllde studiens inkluderingskriterier. READ MORE

 3. 3. Bacchus and social order : Noble drinking culture and the making of identity in early modern Sweden

  University essay from Uppsala universitet/Historiska institutionen

  Author : Alexander Engström; [2013]
  Keywords : ;

  Abstract : .... READ MORE