Essays about: "Alexandra Petrik"

Found 1 essay containing the words Alexandra Petrik.

  1. 1. Skalltrauma hos hund och katt – övervakning och vård av den inneliggande patienten

    University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

    Author : Alexandra Petrik; [2015]
    Keywords : skalltrauma; skallskada; traumatisk; hund; katt; övervakning; vård; djursjukskötare;

    Abstract : Traumatiska skallskador är förhållandevis vanligt förekommande hos hund och katt. Traumat för med sig både fysisk och psykisk ohälsa i form av bland annat stress, ångest, smärta och sekundära skador såsom neurologiska förändringar. READ MORE