Essays about: "Alexandra Sinclair"

Found 1 essay containing the words Alexandra Sinclair.

  1. 1. Plats för återhämtning i en socialt hållbar stadsutveckling : en landskapsanalys om möjlighet till återhämtning i urbana utemiljöer

    University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

    Author : Moa Carlsson; Alexandra Sinclair; [2022]
    Keywords : Urbana utemiljöer; hållbar stadsutveckling; evidensbaserad design; återhämtning; Quality Evaluation Tool;

    Abstract : I Sverige sker en förtätning av städer vilket gör att urbana bostadsnära gröna utemiljöer minskar. Forskning visar att bostadsnära gröna utemiljöer behövs för att gynna invånarnas hälsa vilket ger ett socialt hållbart samhälle. READ MORE