Essays about: "Algorithmic Collusion"

Found 3 essays containing the words Algorithmic Collusion.

 1. 1. Competition Law and Algorithmic Tacit Collusion; “To what extent does the implementation of Digital Eye algorithms on digital markets lead to a need for reform of the current regulatory structure under Article 101(1) and Article 102 of the Treaty of the Functioning of the European Union?”

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Author : Rickard Strand; [2019]
  Keywords : Competition Law; Algorithms; Tacit Collusion; Law and Political Science;

  Abstract : .... READ MORE

 2. 2. Law-abiding algorithms: How Big Data and AI challenges the competitive system

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Author : Anja Siöstedt; [2019]
  Keywords : EU law; företagsekonomi; konkurrensrätt; competition law; law and economics; law; algorithms; algorithmic pricing; Artificial intelligence; Big Data; pricing algorithms; collusion; cartel; express collusion; tacit collusion; Law and Political Science;

  Abstract : I denna uppsats analyseras prissättningsalgoritmer för att undersöka hur de kan skapa nya sätt för företag att ägna sig åt kartellverksamhet. För att svara på frågan hur nuvarande konkurrensrättslig lagstiftning i EU kan appliceras på algoritmisk kartellbildning, studeras definitionen av de tre formerna av karteller i art. 101(1) FEUF. READ MORE

 3. 3. Algorithms and Collusion: Competition Law Challenges of Pricing Algorithms

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Author : Samuel Dobrin; [2019]
  Keywords : Algorithms; Collusion; Competition Law; Pricing Algorithms; Algorithmic Collusion; Explicit Collusion; Tacit Collusion; Artificial Intelligence AI ; OECD; EU; USA; Law and Political Science;

  Abstract : The purpose of this paper is to find possible measures to tackle algorithmic collusion, caused especially by pricing algorithms, from the perspective of competition law. This paper does not intend to analyse all possible measures that may exist, but rather, focus on a few measures that are seen reasonable. READ MORE