Essays about: "Alnarps Rehabiliteringsträdgård"

Showing result 1 - 5 of 8 essays containing the words Alnarps Rehabiliteringsträdgård.

 1. 1. Hur kan skogsbad bidra till en vidare utveckling av NUR -Naturunderstödd Rehabilitering på landsbygden?

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Elin Lewin; [2020]
  Keywords : NUR; Shinrin-Yoku Skogsbad; naturunderstödd rehabilitering; Alnarps rehabiliteringsträdgård; skogsterapi;

  Abstract : I Sverige var Alnarps rehabiliteringsträdgård först med att erbjuda naturunderstödd rehabilitering för personer med stressrelaterade sjukdomar/besvär. Natunderstödd Rehabilitering på Landsbygden (NUR) har uppstått som en vidare utveckling av den forskning som gjorts på Alnarps rehabiliteringsträdgård. READ MORE

 2. 2. Alnarps rehabiliteringsträdgård - design och utformning : Utformningsbehov av en stödjande miljö för personer med utmattningssymptom

  University essay from SLU/Department of People and Society

  Author : Gabriella Kylin; [2020]
  Keywords : Alnarps Rehabiliteringsträdgård; utmattningssyndrom; naturbaserad rehabilitering; miljöpsykologi; restorativ; återhämtning; stödjande miljö; Perceived Sensory Dimension; Scope of Meaning;

  Abstract : Alnarps Rehabiliteringsträdgård etablerades 2002 som ett forskningsprojekt kring naturbaserad rehabilitering. Under 2002–2012 tog deltagare med utmattningssyndrom del av rehabiliteringen med mycket goda rehabiliteringsresultat. READ MORE

 3. 3. Trädgården som läkande källa : en jämförelse mellan Alnarps, Gröna Rehab och Nynäs slotts rehabiliteringsträdgårdar

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Anna Maria Pershagen; Lena Ransmark; [2018]
  Keywords : grön rehabilitering; landskapsarkitektur; stress; utemiljö; utformning;

  Abstract : Kandidatuppsatsen skrevs på institutionen för Stad och Land, Sveriges Lantbruksuniversitet under vårterminen 2017, med syftet att identifiera en checklista för rehabiliteringsträdgårdar utifrån Alnarpsmetoden och använda den till att analysera och jämföra tre rehabiliteringsträdgårdar med avseende på utformning, plats och aktiviteter. Tre väletablerade rehabiliteringsträdgårdar i Sverige jämfördes, den vid Nynäs slott i Tystberga, Gröna rehab i Göteborg och trädgården i Alnarp. READ MORE

 4. 4. Skogsträdgård i rehabiliteringssyfte : aspekter att ta hänsyn till vid utformning och utveckling

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Nathalie Saijyothi; [2018]
  Keywords : rehabilitering; hälsa; skogsträdgård; utveckling; design; utmattningssyndrom; stress; stressreducerande; ätliga växter SLU;

  Abstract : Stress är den vanligaste sjukskrivningsorsaken och den som ökat mest av alla diagnoser för sjukskrivning. Samtidigt har det visat sig att vistelse i rehabiliteringsträdgård framgångsrikt hjälpt människor tillbaka till hälsa. READ MORE

 5. 5. Et psykoanalytisk undersøgelse af rekreative naturoplevelser

  University essay from SLU/Department of People and Society

  Author : Sarah Lang Bohl Andersen; [2013]
  Keywords : being away; psychoanalyse; dødsdriften; den oceaniske følelse; Alnarps Rehabiliteringsträdgård;

  Abstract : Denne undersøgelses genstand er en særlig rekreativ og terapeutisk naturoplevelse, der med Kaplan & Kaplans begreb hedder being away. Selvom Kaplan & Kaplan er indflydelsesrige i miljøpsykologien, er det denne undersøgelses syfte at problematisere, uddybe og komplicere deres being away begreb med psykoanalytisk teori. READ MORE