Essays about: "Alva Anderberg"

Found 1 essay containing the words Alva Anderberg.

  1. 1. Värdspecifitet och diversitet av svampendofyter hos Fraxinus excelsior och Acer pseudoplatanus

    University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

    Author : Alva Anderberg; [2016]
    Keywords : endofyter; Fraxinus excelsior; ask; Acer pseudoplatanus; sykomorlönn; svampsamhällen; värdspecifitet; biologisk mångfald;

    Abstract : Efter askskotts- och almsjukans snabba framfart står det klart att svampsjukdomar inom loppet av ett decennium kan få mångfalden i svenska skogar att se fundamentalt annorlunda ut. Skogsbruket och naturvården saknar två av tidigare alternativ för föryngring av ädellövskog. READ MORE