Essays about: "Amanda Björksell"

Found 1 essay containing the words Amanda Björksell.

  1. 1. Fälten där livet utspelar sig : en studie av jordbrukets sociala och kulturella betydelser på Västbanken

    University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

    Author : Amanda Björksell; [2020]
    Keywords : jordbruk; Palestina; Västbanken; orientalism; identitet; klassificering; olivträd;

    Abstract : Jordbruket är en praktik som i 10 000 år har format samhällens struktur och utveckling. Jordbruket ger försörjning för enskilda hushåll men är även en viktig ekonomisk faktor för många länder. READ MORE