Essays about: "Amanda Cervenka"

Found 1 essay containing the words Amanda Cervenka.

  1. 1. Bond strength between zirconia restoration and titanium abutment after recementation, with different surface treatments.

    University essay from Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

    Author : Amanda Cervenka; Hanna Ekdahl; [2020]
    Keywords : bond strength; recementation; surface treatment; titanium abutment; zirconia;

    Abstract : SAMMANFATTNING Syfte Syftet med studien var att utvärdera hur olika ytbehandlingar på titandistanser inför recementering påverkar bindningsstyrkan hos konstruktionen. Material och metod 30 provkroppar bestående av zirkonia (Z-CAD HTL, Metoxit, Thayngen, Switzerland) adhesivt cementerade (Panavia™ V5, Kuraray Noritake, Tokyo, Japan) till titandistanser (Elos Accurate® Hybrid Base, Elos Medtech, Timmersdala, Sweden) delades in i tre grupper med 10 provkroppar i varje grupp: kontrollgrupp (C), sandblästrade med aluminiumoxid (AA) och skrapningsgrupp (S). READ MORE