Essays about: "Amanda Löfdahl"

Found 2 essays containing the words Amanda Löfdahl.

 1. 1. De var så glada och åt allt vi satte fram : en studie om skogsarbetarkockan och hennes liv i kojan

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Amanda Löfdahl; [2018]
  Keywords : kocka; koja; skogsarbetare; skogshistoria;

  Abstract : Kockor som arbetade i skogsarbetarkojor började sporadiskt förekomma i de norrländska länen i slutet av 1800-talet och början på 1900-talet. Under den första delen av 1900-talet var det väldigt vanligt att en kvinna, oftast ung, levde och arbetade tillsammans med männen i de avlägset belägna kojorna. READ MORE

 2. 2. Finns det några samband mellan skogsmarkens status och förekomsten av Geranium bohemicum på brandområden?

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Amanda Löfdahl; [2016]
  Keywords : skogsbrand; brandgynnad art; utbredningsmönster; näringsrik mark;

  Abstract : Geranium bohemicum är en brandgynnad art som etablerar sig efter skogsbränder från en långlivad fröbank. Sent i juli år 2014 startade en brand i Västmanlands län som skulle komma att bli den största på mer än 100 år i Sverige. Trots stora ekonomiska förluster och förödelse gav branden värdefullt substrat för G. READ MORE