Essays about: "Amanda Stridsberg"

Found 1 essay containing the words Amanda Stridsberg.

  1. 1. Aktivera rummen mellan rummen : ett gestaltningsförslag för mer fysisk aktivitet i Lund

    University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

    Author : Amanda Stridsberg; [2019]
    Keywords : byggd miljö; folkhälsa; fysisk aktivitet; platsanalys; spontanidrott; vardagslandskap; landskapsarkitektur;

    Abstract : Folkhälsan är ett högst relevant ämne att studera då den är av en eskalerande och nedåtgående trend i Sverige idag, både gällande fysisk och psykisk ohälsa. Detta hälsoproblem är utbrett hos stora delar av befolkningen samt det mest kostsamma samhällsproblemet idag. READ MORE