Essays about: "Amelia Åkesson"

Found 1 essay containing the words Amelia Åkesson.

  1. 1. Gnuer kontra tamboskap : konflikten mellan gnuer och traditionell hållning av tamboskap i östra Afrika

    University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

    Author : Amelia Åkesson; [2019]
    Keywords : gnu; pastoralism; boskap; samexistens; konkurrens; elakartad katarralfeber;

    Abstract : Samexistens mellan vilda och tama djur fungerar inte alltid smärtfritt. Pastoralister, vars djurhållning bygger på att gå med djuren dit bete finns, så kallad frigående betesdrift, påverkas i stor grad av det vilda djurlivet. Ett stort problem för pastoralister i vissa områden i Afrika är gnuer. READ MORE