Essays about: "Anahita Kazemzadeh Samimi"

Found 1 essay containing the words Anahita Kazemzadeh Samimi.

  1. 1. Estimation of regional groundwater level through calibration of GRACE satellite data : A case study in southern half of Sweden

    University essay from Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

    Author : Anahita Kazemzadeh Samimi; [2012]
    Keywords : ;

    Abstract : .... READ MORE