Essays about: "Analytical solution Gamma method"

Found 3 essays containing the words Analytical solution Gamma method.

 1. 1. Timber Concrete Composite floors with Cross Laminated Timber - Structural behavior & Design

  University essay from Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Author : Albin Forsberg; Filip Farbäck; [2020]
  Keywords : timber concrete composite; TCC; floors; cross-laminated timber; CLT; structural behavior; design methods; Gamma method; Equivalent gamma method; Extended gamma method; RFEM; first natural frequency; serviceability limit state; ultimate limit state; Technology and Engineering;

  Abstract : På grund av den ökade miljö- och klimatmedvetenheten har övergången till förnybara material påskyndats, och detsamma gäller intresset för träbyggande. Med att bygga högt i trä kommer dock ett flertal konstruktionsmässiga utmaningar, där en av utmaningarna är dynamik på grund av träets låga egenvikt jämfört med andra mer konventionella byggnadsmaterial. READ MORE

 2. 2. Timber-steel hybrid structures with shear-key connections

  University essay from KTH/Byggnadsmaterial

  Author : Tianxiang Wang; Yue Wang; [2019]
  Keywords : Hybrid structures; shear-key connections; glulam beam; analytical calculation; simulations; experiments.;

  Abstract : Large-dimensional wooden products are highly demanded within the construction sector. Theprimary motive of the thesis is to find a solution to connect small timber elements by meansof special steel devices. READ MORE

 3. 3. Study of the Bonding Properties for Timber – Glass Composite Beams : The influence of viscoelastic adhesives on the load-bearing capacity

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Author : Omid Mohammadianfar; Lambert Imanizabayo; [2018]
  Keywords : Glass-timber composite beams; long-term behavior; viscoelastic bondline; Numerical simulations finite element analysis ; Analytical solution Gamma method ;

  Abstract : The study of the influence of viscoelastic adhesives on timber-glass composite beams addresses the development of new and innovative load bearing structures. Hybrid timber-glass beams, comprising of timber flanges and a glass web, were considered. READ MORE