Essays about: "Anastasia Niemi"

Found 1 essay containing the words Anastasia Niemi.

  1. 1. Free from what? Limitations on Free Play

    University essay from Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

    Author : Atle Lindskoug; Anastasia Niemi; [2019]
    Keywords : Free Play; Limitation; Preschool; Foucault; National curriculum; Power;

    Abstract : Syftet med denna studie är att undersöka hur den fria leken på svenska förskolor är begränsad för att gå i linje med förskolans uppdrag som det är presenterat i läroplanen. För att uppnå detta har vi intervjuat sju förskollärare på två svenska förskolor angående deras syn på den fria leken och hur den är begränsad. READ MORE