Essays about: "Anders Jürisoo"

Found 1 essay containing the words Anders Jürisoo.

  1. 1. Effective use of open source GIS in rural planning in South Africa

    University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap; Lunds universitet/Lantmäteri (CI)

    Author : Patrik Andersson; Anders Jürisoo; [2011]
    Keywords : Web GIS; informal settlements; maps; open source. rural planning; informella bosättningar; kartor; öppen källkod; landsbygdsplanering; Earth and Environmental Sciences;

    Abstract : Syftet med denna studie är att ta fram en arbetsmetod för att samla in, lagra och visualisera geografisk data på ett enkelt och billigt sätt, samt att man når en stor målgrupp med denna geografiska data. Studien riktar sig främst till arbete som pågår i utvecklingsländer och i miljöer där man jobbar med begränsade resurser. READ MORE