Essays about: "Anders Klasson"

Found 2 essays containing the words Anders Klasson.

 1. 1. Industrial IoT Management Systemfor Tubes with Integrated Sensors

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Anders Klasson; Johan Rosengren; [2018]
  Keywords : Autonomic Computing; Self-configuration; Software architectures; Sensors; Smart tubes; IoT; Autonomic Computing; Självkonfigurerande; Mjukvaruarkitektur; Sensorer; smarta rör; IoT;

  Abstract : Sandvik har utvecklat en teknik för att placera sensorer i rör. Denna teknik har stor marknadspotential och kan effektivisera många industriprocesser. Den färdiga tjänsten ska kunna strömma sensordata till molntjänster för analys och avläsning. READ MORE

 2. 2. Analyses of Stress Laminated Timber Bridge Decks

  University essay from Chalmers tekniska högskola / Institutionen för bygg- och miljöteknik; Chalmers University of Technology / Department of Civil and Environmental Engineering

  Author : Anders Klasson; Bala Krishna Penmatcha; [2008]
  Keywords : Samhällsbyggnadsteknik; Civil Engineering;

  Abstract : .... READ MORE