Essays about: "Anders Svensson"

Showing result 1 - 5 of 13 essays containing the words Anders Svensson.

 1. 1. Path Integral for the Hydrogen Atom : Solutions in two and three dimensions

  University essay from Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik

  Author : Anders Svensson; [2016]
  Keywords : physics; quantum mechanics; path integral; feynman; hydrogen atom; propagator; fysik; kvantmekanik; vägintegral; feynman; väteatom; propagator;

  Abstract : The path integral formulation of quantum mechanics generalizes the action principle of classical mechanics. The Feynman path integral is, roughly speaking, a sum over all possible paths that a particle can take between fixed endpoints, where each path contributes to the sum by a phase factor involving the action for the path. READ MORE

 2. 2. Automated Mobile Cranes

  University essay from Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Author : Henrik Nilsson; Anders Svensson; [2015]
  Keywords : RBF Networks; Mobile cranes;

  Abstract : .... READ MORE

 3. 3. Allocation of Risks in PPP Projects : A Comparison of UK Standard Form and Swedish ABT 06

  University essay from Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Author : Adam Svensson; Anders Hoffman; [2011]
  Keywords : ;

  Abstract : .... READ MORE

 4. 4. Control Strategy in a Centrifugal Separation Process

  University essay from KTH/Reglerteknik

  Author : Anders Svensson; [2010]
  Keywords : ;

  Abstract : Ett nytt koncept för separering av jäst från öl har tagits fram på Alfa Laval i Tumba. Jästen matas nu ut kontinuerligt istället for att skjutas ut då separatorn har fyllts med för mycket jäst, konceptet gör att man kan spara öl som annars försvinner i samband med skott. READ MORE

 5. 5. Viktiga faktorer vid lantbrukares val av bank

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Anders Dahlsjö; Lars-Johan Mattson; Staffan Svensson; [2010]
  Keywords : ekonomi ; transaktionskostnader; beslut; beteende ; lantbrukare; attityder ; bank;

  Abstract : The bank market for farmers in Sweden is dominated by Swedbank and Landshypotek. One of the most aggressive challengers is Länsförsäkringar Bank, which in 2009 had seven per cent of the Swedish bank market for farmers, but 57 per cent of all new lending. READ MORE