Essays about: "Andrèe Olsson"

Found 2 essays containing the words Andrèe Olsson.

 1. 1. Vad gör en god temaparksdesign? : en förstudie, teorigenomgång och gestaltningsförslag av en framtida expansion för Liseberg

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Andrèe Olsson; [2017]
  Keywords : temapark; nöjespark; tematiserade landskap; rekreativa platser; Göteborg; Liseberg; Disneyland; Six Flags; Cedar Fair;

  Abstract : Tematiserade landskap har varit en del av mänsklighetens historia i över 4000 år. Iscensatta landskap användes tidigt i parker och föranledde uppförandet av marknader och sedermera lustträdgårdar. READ MORE

 2. 2. Träd i hårdgjorda ytor : hur kan situationen optimeras för träd planterade i hårdgjorda miljöer?

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Andrée Olsson; [2014]
  Keywords : träd; stadsträd; gatuträd; ståndort; växtbädd; skelettjord; hårdgjorda ytor; urbana miljöer;

  Abstract : Träd har historiskt sett varit en viktig del av våra städer. Utöver rent arkitektoniska värden så bidrar stadsträden även till ett bättre mikroklimat, minskad stress och en bättre hälsa hos stadens invånare. READ MORE