Essays about: "Andrea Johansson"

Found 4 essays containing the words Andrea Johansson.

 1. 1. Hardened hearts : Are the Swedish people being failed as moral agents by Swedish authorities during the COVID-19 pandemic?

  University essay from Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Author : Andrea Johansson; [2021]
  Keywords : Pandemic ethics; virtue ethics; moral responsibility; epistemic injustice; collective agency;

  Abstract : Almost since the start of the COVID-19 pandemic, Sweden has been criticised for doing too little to stop the spread of the virus. No lockdowns have been implemented and schools have stayed open throughout the pandemic. READ MORE

 2. 2. Obstacles in the textile upcycling chain, a case study of the communication between small-scaled upcycling actors and their processes.

  University essay from Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Author : Ida Aguilar Johansson; Andrea Runstrand; [2020]
  Keywords : Upcycle; Remanufacturing; Textile Waste Management; Communication Tools; Reversed supply chain; Closed loop systems; Sorting; Återbruk; Textilindustri; Hållbar produktion; Kommunikationsverktyg; Småskalig;

  Abstract : Upcycling of textiles is a well-known method to remake worn textiles and decrease the environmental impact coming from the textile industry. Many fast fashion companies have tried to implement upcycling in their own textile value chains to become more circular. READ MORE

 3. 3. Omega-3 supplementering och prevention av prematur födsel - en systematisk översiktsartikel

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Author : Andrea Dahl Sturedahl; Emma Johansson; Klara Standley From; [2015-08-04]
  Keywords : omega-3; supplementation; prevention; preterm; delivery;

  Abstract : Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet Avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition Sammanfattning Titel: Omega-3 Supplementering och Prevention av Prematur Födsel - en systematisk översiktsartikel Författare: Andrea Dahl-Sturedahl, Emma Johansson, Klara Standley-From Handledare: Examinator: Linje: Typ av arbete: Datum: Anna Winkvist Mette Axelsen Dietistprogrammet, 180/240 hp Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hp 2015-04-09 Bakgrund: Att födas för tidigt associeras med högre mortalitet och morbiditet och förtidsbörd är ett globalt problem. Det definieras som födsel innan 37 fullgångna graviditetsveckor. READ MORE

 4. 4. Fire in boreal forests : climatic influences on the number and sizes of fires in recent Canadian forests and the size-area relationship in a Swedish site over the last 800 years

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Author : Andrea Johansson; [2011]
  Keywords : geography; physical geography; forest fire; weather; climate; teleconnection; geografi; naturgeografi; väder; klimat; skogsbrand; Kanada; Canada; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : För att se om brand regimerna i Sverige före större antropogena påverkningar skett år jämförbara med nutida Kanadensiska brand regimer jämförde jag två datasets av brand storlek och antal bränder. Man kan se likheter när Kanada och Sveriges brand regimer jämfördes, men eftersom sökarean varierade mycket (Kanada: hela landet, Sverige: 608km2) och den temporala upplösningen (Kanada: 41 år, Sverige: 800 år), inget signifikant resultat fanns. READ MORE