Essays about: "Andres Ellexelius"

Found 1 essay containing the words Andres Ellexelius.

  1. 1. Påverkas anknytningsbeteende hos hund av ägarens personlighet och/eller vuxna anknytningsstil?

    University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

    Author : Andres Ellexelius; [2023]
    Keywords : hund-människa-interaktion; omvårdnad; vuxen anknytningsstil; personlighet; big five; ASQ; anknytningsstil; hundbeteende; antrozoologi;

    Abstract : Hunden kan skapa ett band med sin djurägare som är lika unikt som viktigt. Genom evolutionära anpassningar och selektiv avel och har flera förändringar skett som förändrat hundens morfologi, anknytningssystem och belöningssystem. Ett resultat av detta är bland annat hundens förmåga att forma anknytningsband till sin djurägare. READ MORE