Essays about: "Angelica Johansson"

Found 2 essays containing the words Angelica Johansson.

 1. 1. Exogena östrogeners påverkan på fisk

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Angelica Johansson; [2019]
  Keywords : östrogen; fisk; vitellogenin; beteende; intersex;

  Abstract : Fiskars proteiner är snarlika människans vilket gör att de i många fall kan påverkas av samma ämnen som oss. Hormonpreparat, naturliga östrogener och östrogena nedbrytningsprodukter passerar genom reningsverken och hamnar slutligen i vattenmiljön där fiskar exponeras för ämnena. READ MORE

 2. 2. Characterization of a novel isotropic detector diode designed for phantom dosimetry in radiation therapy

  University essay from KTH/Fysik

  Author : Angelica Johansson; [2015]
  Keywords : ;

  Abstract : .... READ MORE