Essays about: "Angelica Nilsson"

Found 4 essays containing the words Angelica Nilsson.

 1. 1. A Taylor Rule for the Euro Area?

  University essay from Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Author : Angelica Arnqvist; Karolina Nilsson; [2018]
  Keywords : Monetary policy; Euro Area; Taylor rule; European Central Bank;

  Abstract : The purpose of this paper is to examine whether the original Taylor rule can be used to describe the monetary policy set by the European Central Bank (ECB), when using aggregated inputs for inflation and output gap from the whole euro area as well as for specific regions. If the original Taylor rule is not applicable to the monetary policy of the ECB, we aim to develop a new Taylor rule equation specially adapted for the euro area and the ECB, based on their monetary policy set 1999-2016. READ MORE

 2. 2. Diversifiering i spannmålsodlande jordbruksföretag : bakomliggande faktorer och det sociala nätverkets betydelse

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Angelica Lindkvist; Johan Löfgren; Cornelia Nilsson; [2017]
  Keywords : diversifiering; jordbrukare; entreprenör; push-pull; bricolage; socialt kapital; lönsamhet; resurs; nätverk;

  Abstract : I LRF Konsults undersökning Lantbruksbarometern 2016 anger 60 % av de 1000 medverkande jordbrukarna att lönsamheten idag är dålig eller mycket dålig. Flera spannmålsodlande jordbruksföretag är idag alltså i ett sådant skede där verksamheten inte bär sig. READ MORE

 3. 3. Ginko biloba : en lämplig art i hårdgjord stadsmiljö?

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Angelica Nilsson; [2014]
  Keywords : Ginko biloba; stadsträd; stadsmiljö; salt; luftföroreningar; markkompaktering; skadedjur; beskärning; skugga; torka;

  Abstract : Städerna förtätas allt mer och de urbana grönområdena riskerar att konkurreras ut. Stadsträden står ofta för en stor del av grönskan längs gator, parkeringsplatser och torg i stadens centrum. De är en viktig del av grönstrukturen i staden. READ MORE

 4. 4. Virtual Teams : A Five Trigger Approach to Technology Adaptation

  University essay from Högskolan i Jönköping/IHH, Informatik; Högskolan i Jönköping/IHH, Informatik

  Author : Martin Creutz; Angelica Nilsson; [2011]
  Keywords : ;

  Abstract : .... READ MORE