Essays about: "Angrepp"

Showing result 1 - 5 of 120 essays containing the word Angrepp.

 1. 1. Distributed Relay/Replay Attacks on GNSS Signals

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Malte Lenhart; [2022]
  Keywords : Global Navigation Satellite System GNSS ; Spoofing; Relay Replay Attack; Software Defined Radio SDR ; Security; Satellitnavigeringssystem; Spoofing; Relay Replay Attack; Software Defined Radio SDR ; Säkerhet;

  Abstract : In modern society, Global Navigation Satellite Systems (GNSSs) are ubiquitously relied upon by many systems, among others in critical infrastructure, for navigation and time synchronization. To overcome the prevailing vulnerable state of civilian GNSSs, many detection schemes for different attack types (i.e. READ MORE

 2. 2. Vulnerabilities in Swedish Industrial Control Systems : An examination and classification of remotely discoverable ICS devices in Sweden, and an assessment of their vulnerability to cyber attacks

  University essay from KTH/Datavetenskap

  Author : André Österlund; Nils Odin; [2022]
  Keywords : ;

  Abstract : Over the last couple of years, more and more industrial control systems (ICS) have been designed to be connected to the internet to allow for remote control and monitoring of industrial processes. This have opened a possibility for hackers to exploit weaknesses in such systems remotely through the internet. READ MORE

 3. 3. Granbarkborren i svenska produktionsskogar : vilka faktorer påverkar massutbrott och vilka åtgärder kan vidtas för att minska dem?

  University essay from SLU/Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Fredrike Lohe; Sonja Otell; [2022]
  Keywords : Ips typographus; Picea abies; klimatförändringar; skadedjur; naturliga fiender; vattenstress; storm; skogsbruk; massattack;

  Abstract : Granbarkborren, Ips typographus, är en av få arter som kan öka drastiskt i populationsdensitet och leda till en omfattande dödlighet av träd i skogen. Skadorna år 2020 uppgick till ett värde på 3,5 miljarder kronor, vilket gör det värdefullt att försöka förstå varför dessa utbrott sker och vad för åtgärder som kan vidtas för att undvika dem. READ MORE

 4. 4. Study of Thrombin-Derived C-Terminal Peptide with aggregation propensity

  University essay from Lunds universitet/Examensarbeten i molekylärbiologi

  Author : Klaudia Detkiewicz; [2022]
  Keywords : Biology and Life Sciences;

  Abstract : Ett nytt lovande alternativ för antibiotika Hudsår är alltid med risk för bakteriell angrepp. När en infektion uppstår står immunförsvaret inför en stor utmaning, då inte sällan motståndaren övervinner flera strider. En av kroppens strategier för kampen med patogener är inflammation. READ MORE

 5. 5. Security Analysis of Volvo’s Infotainment System

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Dana Ismail; Porsev Aslan; [2022]
  Keywords : Threat Modeling; Attack Simulations; Risk Analysis; Cybersecurity; Infotainment System; Vehicle Security; Hotmodeller; Attacksimuleringar; Riskanalys; Cybersäkerhet; Infotainmentsystem; Fordonssäkerhet;

  Abstract : Today’s car development is progressing rapidly, and new car models are constantly being produced. These new vehicles are adapted to today’s digital society and all its needs. An important issue is how well security is involved in this technological development. With all these successes, there are also possible vulnerabilities. READ MORE