Essays about: "Animal Behavior"

Showing result 1 - 5 of 261 essays containing the words Animal Behavior.

 1. 1. Hur påverkar gyltans bobyggnadsbeteende modersegenskaperna och smågrisöverlevnaden?

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Michaela Österman; [2021]
  Keywords : bobyggnadsbeteende; smågrisöverlevnad; smågrisdödlighet; bobygge; grisning;

  Abstract : Suggor har en stark vilja att bygga bo innan grisning trots att deras förhållanden har förändrats mycket från att bo utomhus till att nu bo inom den konventionella produktionen. Syftet med studien är att undersöka om gyltans bobyggnadsbeteende påverkar hennes modersegenskaper och därmed antalet avvanda smågrisar och avvänjningsvikterna, samt att undersöka varför smågrisarna dör. READ MORE

 2. 2. Small animal veterinarians’ communication with pet owners from av Motivational Interviewing (MI) perspective

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Ebba Jennolf; [2021]
  Keywords : motivation; dog owner; pet owner; advisor-client; dental home care; tooth brushing;

  Abstract : Communication is a significant part of the veterinary profession. A veterinarian does not only need the skills to make the correct diagnosis, but also to communicate effectively for the treatment to be successful. READ MORE

 3. 3. Beteendeeffekter av antidepressivt läkemedel på abborre (Perca fluviatilis) : socialt och aktivt beteende undersökts genom att kombinera behandlingar med oxazepam, temperatur och predationstryck

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Oskar Karlsson; Svante Knutsen; [2020]
  Keywords : antidepressiva läkemedel; oxazepam; abborre;

  Abstract : Användandet av antidepressiva och ångestdämpande läkemedel, som ex. oxazepam, ökar i samhället vilket kan leda till höga halter i våra vattendrag. Tidigare studier har visat att abborrar som blir utsatta för miljörelevanta koncentrationer av oxazepam ändrar sitt beteende. READ MORE

 4. 4. Fåglar som tar vatten över huvudet : en studie om sällskapsfåglars badbeteende och badvanor i hemmet

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Daniella Sevä; [2020]
  Keywords : badbeteende; sällskapsfåglar; miljöberikning; välfärd; vatten; fjäderunderhåll;

  Abstract : Litteratur om fåglars badbeteende är splittrat och inte ense över hur nödvändigt bad är vilket kan leda till välfärdsproblem för fåglar. Badbeteendet hos sällskapsfåglar har undersökts både genom litteratur och en enkätundersökning. Beteendet kan delvis styras av fåglarnas anatomi och fåglar är flexibla i sin badteknik. READ MORE

 5. 5. Putting behavioral assays on fish to the test: Are sociality and scototaxis trials relevant in the wild?

  University essay from Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Author : Arno Veenstra; [2020]
  Keywords : Acoustic telemetry; Social network; Sociality; Scototaxis; Migration;

  Abstract : Animal behavior has become a frequently used tool in modern ecology and ecotoxicology, where laboratory behavioral traits are recognized as sensitive endpoints for assessing natural behavior or non-lethal effects of pollutants on animals. Within these research fields, behavioral traits measured in laboratory environments have been used to formulate predictions of ecological consequences that accompany specific behavior. READ MORE