Essays about: "Ann-Charlott Johansson"

Found 1 essay containing the words Ann-Charlott Johansson.

  1. 1. Don’t take my smart phone away

    University essay from Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

    Author : Meja Betrus; Farjam Aghazadeh; Ann-Charlott Johansson; [2015]
    Keywords : customer complaint; mobile phone; product attachment; emotions; reklamation; mobiltelefon; emotionellt band till produkt; känslor;

    Abstract : Mobiltelefonen som ett objekt har en stor betydelse för ungdomarna i dagens samhälle. Unga människor uppfattar sin mobiltelefon som en förlängning av sig själva och kan inte uthärda tanken på att vara borta från den. READ MORE