Essays about: "Anna Ahlgren"

Found 4 essays containing the words Anna Ahlgren.

 1. 1. A Swedish national forest programme – participation and international agreements

  University essay from SLU/Dept. of Forest Products

  Author : Anna Ahlgren; [2014]
  Keywords : national forest programmes; nfp; forest governance; actors; depth of participation; scope of participation; international forest issues; nationella skogsprogram; skogsgovernance; intressenter; deltagandedjup; deltagandevidd; internationella skogsfrågor;

  Abstract : Sweden is in the initial phase of forming a national forest programme (nfp). The establishment of an nfp has been evoked by international policy developments and a national debate questioning Swedish forestry and forest policy. READ MORE

 2. 2. Kommunikationstillfredsställelse inom ett svenskt skogsbolag

  University essay from SLU/Dept. of Forest Products

  Author : Anna Ahlgren; Axel Wretemark; [2013]
  Keywords : Kommunikation; Arbetstillfredsställelse; CSQ; Communication Satisfaction Questionnaire; Undersökning; Communication; job satisfaction; audit;

  Abstract : Målet med den här studien var att undersöka de anställdas känslomässiga bedömning av den interna kommunikationen på ett svenskt skogsbolag med hjälp av en modifierad version av undersökningsverktyget Communication Satisfaction Questionnaire (CSQ) samt två kvalitativa frågor. Studien genomfördes på 65 anställda inom en region av ett svensk skogsbolag. READ MORE

 3. 3. Har mediebyråer framtidstro på papper som kommunikationsmedel?

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Anna Ahlgren ; Moa Olsson; [2012]
  Keywords : Annonsering; reklaminvestering; kvalitativ metod; tryckta kommunikationskanaler;

  Abstract : Sedan introduktionen av nya medier som internet, har tidningsbranschen drabbats hårt med minskande upplagor som följd, både i Sverige och internationellt. Samma scenario kan skönjas för tidskrifterna. READ MORE

 4. 4. Individual versus Team Based Reward Systems

  University essay from Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Anna Ahlgren; Isabel Andersson; Hanna Sköld; [2007-08-20]
  Keywords : ;

  Abstract : Research Question: In the light of choosing between individual, group or simultaneous reward systems; how do organizations argue for their chosen reward system?Swedish organizations have during the past decades had a strong tendency towards rewarding collectively. This has its routs in that the Swedish federations of labour unions have had a penetrating power in most sectors of Swedish commercial and industrial life. READ MORE